FANDOM


Zapytanie Dodatkowe dane do wyświetlenia
(dodaj w linii jedną nazwę właściwości)

Formatuj jako
Sortowanie
[Dodaj warunki sortowania]
Inne opcje
limit:
Maksymalna liczba zwracanych wyników
offset:
Przesunięcie pierwszego wyniku
link:
Pokaż wartości jako linki
sort:
Property to sort the query by
order: descending desc asc ascending rand random
Order of the query sort
headers:
Wyświetlanie nazw nagłówków i właściwości
mainlabel:
Etykieta dająca nazwę stronie głównej
intro:
Tekst wyświetlany przed wynikami zapytania, jeśli są jakieś
outro:
Tekst wyświetlany poniżej wyników zapytania, jeśli są jakieś
searchlabel:
Treść linku do kolejnych wyników
default:
Tekst wyświetlany jeśli brak jest wyników zapytania
class:
An additional CSS class to set for the table
transpose:
Wyświetlaj nagłówki tabeli pionowo, a wyniki poziomo
sep:
Separator oddzielający wartości
Szukaj

Ukryj zapytanie Pokaż kod zagnieżdżony

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.