FANDOM


Amaterasu Shield

Ovi je vrlo moćna tehnika specifična za klan Učiha. Da bi mogla da se izvede korisnik mora da ima znanje Amaterasua. Nakon što se brani Susano rebrima korisnik im dodaje ojačanje u vidu crnih plamenova poput Amaterasu plašta. Saske je ovu odbranu koristio da se zaštiti u borbi protiv Eja.