FANDOM


Images-1422725769

Drveni Stil (木遁, Mokuton) je Kekei Genkai koji se formira kombinacijom vodenog i zemljanog stila. Pored mogućnosti korišćenja drveta, korisnik može da formira i semenke kao i cvetove.Drveni stil je kreirao Haširama Sendžu i ova sposobnost će mu kasnije doneti titulu prvog hokagea, pomoću ovog stila on je izgradio kuće u selu i oko sela stvorio neverovatan pejzaž.Sem Haširame postoji još nekoliko korisnika drvenog stila i svi oni u sebi poseduju Haširamin DNK-a.Madara Učiha je pokazao velike sposobnosti korišćenja ovog kekei genkai on je Haširamin DNK dobio u njihovoj zadnjoj borbi u dolini kraja.Danzou Šimura je Haširamin ćelije dobio zahvaljujući Oročimaruu koji je u njega ugradio Haširamine ćelije kako bi mogao da kontroliše šaringan.Oročimaru, Haširamine ćelije dobija kada svoje telo zameni sa jednim od Zetsua.Zetsu je android koji je kreiran od Haširaminog DNK-a, a kreirao ga je Madara Učiha.Obito Učiha je ćelije Haširame dobio zahvaljujući Madari, kada ga je Madara spasao.Jamato je bio jedan od šezdesetoro dece koje je Oročimaru kidnapovao i u njih ubrizgao Haširamin DNK. Samo Jamato je preživeo.