FANDOM


Wood Style, Four Pillars House Anime

Slanjem čakre u zemlju,korenovi biljaka se pretvaraju u grube materijale.Ova tehnika omogućava stvaranje objekta,forsiranjem rasta materijala.Kao i zatvor četiri stuba,velicina i oblik kuće su kreirane po korisnikovim zamisljanjima ili sećanjima.Postavljanjem papirnih bombi,korisnik stvara barijeru tako da može da "kampuje na miru".