FANDOM


Images-1427476240

Ovo je svestrana tehnika koja se može otkinuti od korisnikovog dela drveta i ispaliti se na protivnika, ili koristiti se za borbu na blizinu, kao mač. Inače projektili imaju veliki domet i kad pogode protivnika, skoro sigurno ga usmrćuju. Obito Učiha je iskoristio ovu tehniku da je izbaci kroz repove Džubija.