FANDOM


  • Kunai u letu maši svoju metu
  • Minato se teleportuje do Kunaia
Minato baca svoj Kunai za Leteći Munjeviti Gospodar da protivnika. Tada se tu teleportuje i može da napadne protivnika.