FANDOM


Nijl

Rine Šaringan

RineŠaringan  (輪廻写輪眼, Literally meaning:Saṃsāra Copy Wheel Eye) je predak u nazivu Rine i Šaringan. Odlikuje se obrazac MTK-kao što se prostire preko oka, sa crvenom bojom, crnim krugovima i devet tomoa.

Pozadina Уреди

Ovaj džoidžicu Kaguja Ocucuki prvi put manifestuje kao treće oko na njenom čelu, nakon što ga je uzeo Čakra voća i od Božijeg Drva, a kasnije desetorepa, kombinovani entitet Kaguja i Božije Drvo. Kao Džinčuriki desetorepe zveri, Madara Učiha je bio u stanju da probudi ovaj džoidžicu u svom čelu nakon pristupa meseca i svojim Rineganom. Kao rezultat akcije Crni zecu je Madarino telo iskoristio kao poslužavnik za Kagujino vaskrsnuće, kojeg je zadržao RineŠaringan u svom trećem oku. Kada Naruto i Saske imaju kontakt sa njom - oni aktiviraju šest puteva. Čibaku Tensei i njeno treće oko se zatvorilo horizontalnom kapkom pod efektima fuindžicua.

Sposobnosti Уреди

Rine Šaringan poseduje posebnu očnu moć Šaringana koja može da baci Beskonačni Cukojomi, izuzetno snažan

gendžicu koji efekti mogu da se negiraju Rineganom i koji može da se otkloni samo čakrom desetorepe zveri i Rinegan zajedno. Korišćenjem ovog džojidžicua, Kaguja može sebe i druge osobe da teleportuje na niz alternativnih dimenzija.

Istorija Уреди

Kaguya Face

Kagujin Rine Šaringan

Ime "Rin" (輪, Literally meaning: Wheel) doslovno znači točak, se takođe koristi u Šaringanu i Rineganu, potencijalno povezuje tri termina etimološki. Beskonačni Cukojomi, uprkos se samo baci od RineŠaringana, je sa strane Saskea Učihe kao gendžicu sa Rineganom. Međutim, razlika sa Rineganom i RineŠaringanom je jasno u četvrtom izdanju mange. Kao domašaj-oka za koji nema Rine Šaringan, Obito Učiha je pokušao da baci Beskonačni Cukojomi ispoljavanjem desetorepe forme stabla izvan njegovog tela kao svoga Džinčurikija. Kada je desetorepa zver oživela Obita u nedovršenoj formi, zbog Demonske Statue što apsorbuje samo fragmente Gjukieve i Kuramine čakre, njegov RineŠaringan je imao šest tomoa. Kada je Madara sleteo na zemlju nakon bacanja Beskonačnog Cukojomia, pogrešno je da je imao samo šest tomoa u svom RineŠaringanu. Dok drži lica Naruta i Saskea plače, Kagujin RineŠaringan je imao tu istu grešku.

Lkm'

Džubijev Rine Šaringan

Pojavljivanje Уреди

Četvrto izdanje mange, strana 230.

Poglavlje  564, strana 16-17.

Poglavlje 676, strana 16-17.

Poglavlje 679, strana 10-13.

Poglavlje 690, strana 2.

Poglavlje 671, strana 8

Poglavlje 677, strana 14

Poglavlje 692, strana 6

Poglavlje 693, strana 2

Poglavlje 682, strana 9-11

Poglavlje 678, strana 11

Poglavlje 646

Poglavlje 594

Poglavlje 609, strana 16-17

Poglavlje 678, strana 12-13

Poglavlje 681, strana 5