FANDOM


200px-Rinnegan.svg

Rinegan (輪廻眼, Literally meaning: Saṃsāra Eye) je jedan od tri velika Dojdžicua. Korisnik Rineganom može ovladati svim elementima čakre takodže ima potencijal da ovalada svim nindžicu tehnikama.

Pozadina Уреди

Naruto-matc351-manga-hagoromo

Hagoromov Rinegan kao Kekei Mora

Rinegan je prvi put probuđen od strane Hagoroma Ocucukija u oba oka i na čelu, kao izvedeni oblik dojdžicu poreklom od Rine Šaringana njegove majke Kaguje. Hagoromov Rinegan je za razliku od drugih bio Kekei Mora i pomogao mu je da kreira ninšu, ideju od koje je nastao danas poznati nindžicu. Svojim doprinosom u šinobi svetu, Hagoromo je posta poznat kao Mudrac Šest Staza i smatran je jedinom osobom koja je u potpunosti ovladala ovim dojdžicuom. Vekovima se verovalo da je Rinegan samo legenda ili obična mutacija. Nakon pečaćenja Kaguje Ocucuki, Crni Zecu počinje svoju potragu za osobom koja bi mogla da probudi Rinegan kako bi pripremio Kagujino oživljavanje. Kada je Hagoromo proglasio svog mlađeg sina Ašuru za naslednika ninšua, Crni Zecu okreće starijeg sina Indru protiv njega kako bi kombinujući čakru dva sina dobio čakru njihovog oca i tako rekreirao Rinegan. Međutim, usled pobede mlađeg brata Ašura uz koga je stalo mnoštvo njegovih sledbenika, nad Indrom koji je bio potpuno sam, prvi pokušaj Crnog Zecua ostaje neuspeo.

ZanimljivostiУреди

  • "Rinegan" (輪廻眼, Literally meaning: Saṃsāra Eye) znači u prevodu "Samsara oko", a Samsara su ciklusi budističke reinkarnacije.
  • Hagoromu Rinegan služi kao Kekei Mora, a ne kao Kekei Genkai.