FANDOM


320px-Shadow Imitation Technique

Ova tehnika omočućava korisniku da proširi svoju senku. Kada senka korisnika dođe u kontakt sa senkom protivnika, protivnik mora da oponaša sve pokrete koje uradi korisnik.

Korisnik koristi znak ruke formirajući znak pacova. Ovom tehnikom, osoba može da zarobi više ljudi, u zavisnosti na koga sve može da padne senka.

Zanimljivosti Уреди

  • Ova tehnika ne utiče na lice protivnika, omogućavajući mu slobodu govora, pa se ova tehnika može koristiti i u svrhe ispitivanja.