FANDOM


Večni Mangekjo Šaringan zapravo i nije doudžicu Učiha Klana, I njega niko ne može da probudi, dok za razliko Mangekjo i običan može. Da bi neko posedovao Večni Mangekjo Šaringan treba imati Mangekjo Šaringan. Do sada samo dvoje osoba imaju Večni Mangekjo Šaringan, a to su Madara Učiha i Saske Učiha. Večni Mangekjo Šaringan se jedino može transplatovati. Madara je dobio svoj Večni Mangekjo Šaringan tako što je od svog brata Izune uzeo Mangekjo Šaringan, Saske takođe uzevši ga od Itačija.