FANDOM


651px-Naka Shrine

Naka svetilište je svetilište u selu sakrivenom u lišću. U glavnom holu ispod sedme ploče sa desne strane nalazi se hodnik koji vodi do prostorije gde se tajno sastaje Učiha klan. Tu se takođe nalazi i tabla Mudraca šest staza. Na njoj je napisana istorija o Mudracu, Desetorepoj, kao i neke tajne Madarinog tela. Da bi se ušao u tu prostoriju potrebno je ukloniti veliki kamen, posebnom tehnikom Učiha klana. Gornji deo klana je uništen tokom Pejnove invazije, ali je donji deo ostao netaknut.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.