FANDOM


Sonra, dikkatlere şâyân olacak bir şey var

İnkişâfâtını bir milletin erbâb-ı nazar

Kocaman bir ağacın tıpkı çiçeklenmesine

Benzetirler ki, hakîkat, ne büyük söz bilene

Bu muazzam ağacın gövdesi baştan aşağı

Sayısız kökleri, tekmil dalı, tekmil budağı

Milletin sîne-i mâzîsine merbût, oradan

Uzanıp gelmededir... Öyle yaratmış Yaradan

Bir cemâat ki: Nihâyet ona gelmez de iyi

Ağacın hey’et-i mecmûası, yâhud çiçeği

Tâ gider, sîne-i milletten urup hâke serer

Milletin kendi olur işte o baltayla heder

İnkişâf etmesi âtîde de pek zordur onun

Çünkü meydanda kalan kütle yığınlarca odun

Hastalanmışsa ağaç, gösteriniz bir bilene

Bir de en çok köke baksın o bakan kimse yine

Aşılarken de vurun kendine kendinden aşı

Şâyed isterseniz ağacın donanıp üstü, başı

Benzesin taze çiçeklerle bezenmiş geline

Geçmesin, dikkat edin, balta çocuklar eline

İşte dert, işte devâ, bende ne var? Bir tebliğ

Size âid sizi tahlîs edecek sa’y-i belîğ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.