Akatsuki (Japonca: - aka:kırmızı, tsuki:ay, Kırmızı Ay,Şafak anlamlarına gelir), köylerine ihanet etmiş kaçak-ninlerden oluşan kurgusal bir suçlu organizasyonudur. Her üyesi S-sınıfı olarak adlandırılan Jōnin-üstü bir seviyeye erişmişlerdir. İlk olarak Kisame Hoshigaki ve Itachi Uchiha'nın Naruto Uzumaki'yi yakalamak üzere Konoha'ya gelişinde ismi açığa vurulan topluluk, o zamanlar dokuz ninjadan oluşmaktaydı. Daha sonra edinilen bilgilere göre Orochimaru'nun da eskiden bir Akatsuki üyesi olduğu ortaya çıkmıştır, fakat Orochimaru'nun örgütten ayrılmasından sonra örgüt 9'dan fazla üye almamıştır.

Akatsuki üyeleri üstünde kırmızı bulutlar olan siyah cübbeler giyerler. Bu kırmızı bulutlar savaş sırasından Amegakure (Gizli Yağmur Köyü)'de dökülen ve grubun kurucusu Yahiko'nun ölümüne sebep olan kanı temsil etmektedir. Tüm üyelerin ayrı parmaklarına taktıkları farklı yüzükleri vardır. Yeni gelen üyeler eski üyenin yüzüğünü alırlar. Orochimaru'nun yüzüğü ise hala Orochimaru'dadır.

Akatsuki yüzükleri

Akatsuki üyelerinin yüzükleri ve anlamları:

Pain: Sıfır (Sağ baş parmağına takılı)

Deidara: Mavi (Sağ işaret parmağına takılı)

Konan: Işık, beyaz (Sağ orta parmağına takılı)

Itachi: Kızıl (Sağ yüzük parmağına takılı)

Sasori: Mücevher, küre ve aynı zamanda shogi oyununda kral anlamlarına gelmektedir (Sol baş parmağında takılı)

Kisame: Güney (Sol yüzük parmağında takılı)

Hidan: Üç (Sol orta parmağında takılı)

Kakuzu: Kuzey (Sol işaret parmağında takılı)

Orochimaru: Gökyüzü (Sol yüzük parmağında takılı)

Zetsu: Domuzun işareti (Sağ serçe parmağına takılı)

Akatsuki'nin tüm üyeleri ayak ve el parmaklarına siyah oje sürerler. Fakat animede her karakterin rengi farklıdır. Ayrıca alın bantlarının artık köylerine ait olmadıklarını göstermek bakımından üstleri çizilmiştir.

Hedefler

Bu topluluğun her bir üyesi köylerini terk etmiş veya ihanet etmiş kişilerden oluşmaktadır. Çoğu özel ve nadir dövüş yeteneklerine ve savaş taktiklerine sahip olan tehlikeli insanlardır. Aralarında rütbe paylaşımı olmamasına karşın doğal olarak bir liderleri vardır. Her bir üyeye, üye olduklarının göstergesi olarak bir yüzük verilmektedir. Her kişide bu yüzük farklı bir parmaktadır. Mesela Itachi'nin yüzüğü sağ elin yüzük parmağındadır. Üyeler genellikle ikili takımlar halinde iş görürler. Dokuz kişi olduklarından bir kişi açıkta kalmaktadır. O da aşağıda anlatılacak olan Zetsu'dur. Naruto serisinin II. kısmında, liderlerinin belirttiği üzere tüm ülkeler üzerinde gücü ellerinde tutma olarak özetlenebilecek bir amaçları vardır. Bu amacı gerçekleştirmek için çok uzun vadeli sayılabilecek adımlar öngörülmüştür. İlk kısımdan da kolayca anlaşılabileceği gibi bunlardan birisi her üyeye yakalaması için kuyruklu bir canavarın (Kanji: 尾獣 - bijū) kendisini ya da taşıyıcısını yakalama görevi verilmesidir. Mesela, Itachi'ye I. kısımda Naruto verilmişti. Herhangi bir üye bir canavarı ya da taşıyıcısını yakaladığında lider ile bağlantıya geçerek hazırlıkların başlamasını sağlar. En yakındaki Akatsuki gizli yerleşkesine yakalanan canavar, olayı başaran ikili tarafından getirilir. Güvenlik sağlandıktan özel bir heykel Çağrı Tekniği aracılığıyla yerleşkeye getirilir. Sonrasında canavarın kendisini, ya doğrudan ya da taşıyıcısının bedeninden ayrırarak heykelin içine hapsetmek için özel bir ayin başlar. Bu sırada taşıyıcı varsa ölecektir.Bütün kuyruklu canavarlar yakalandığı zaman Jūbi isimli 10 Kuyruklu canavar ortaya çıkacaktır.Bütün kuyruklu canavarlar Jūbi'nin ayrılmış halidir.

Takımlar

Akatsuki üyeleri genellikle ikili takımlar halinde çalışırlar. Takımlar, yenilmesi zor bir ikili oluşturabilmeleri için birbirlerinin yetenek ve savaş taktiklerini tamamlayacak şekilde seçilmektedirler. Örneğin Kakuzu, takım arkadaşı Hidan'ın (görünürdeki) ölümsüzlüğünü kendi avantajlarına kullanarak düşmanları üzerinde Hidan onları hareketsiz hale getirdikten sonra ortalığı yakıp yıkan saldırılar düzenlemektedir. Hidan'ın ölümsüzlüğü ona diğer düşmanları için çok ölümcül olabilecek saldırılardan kurtulma imkanı tanımaktadır. Orochimaru'nun topluluğu terk etmesi nedeniyle sayıları tek sayı olmuştur. Böylece Zetsu tek başına iş yapmaya başlamıştır.

Kuyruklu Canavarların Hapsedilişi

Bütün kuyruklu canavarların birleşimi ve varlık kaynağı olan on kuyruklu canavarın kabuğu yani dönüşümünü tamamlamamış hali Gedo Heykelidir. Heykel, görünüş itibariyle ilginç ve korkutucu bir şekle sahiptir. Oval bir kafa ve kuyruklu canavar sayısı (dokuz) kadar göz bulunmaktadır. Önünde sanki dua edermiş gibi açılmış olan iki adet el birbirine kelepçe benzeri bir yapı ile bağlanmış durumdadır. Açık duran ağız benzeri bir yapıya sahiptir. Gözlerden bazıları beyaz, bazıları ise göz bebeğine sahip durumdadır. Bu, bir kuyruklu canavarın gücünün o göze hapsedilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Ayinin başlaması için tüm üyelerin fiziksel olarak o yerleşkeye gelmeleri gerekmemektedir. Lidere ait olduğu düşünülen bir teknik yardımıyla, muhtemelen telepatik olarak, astral seyahat yaparak bedenlerinin görüntüsel yansımalarını uzak mesafelerden yerleşkeye göndererek ayine katılım sağlanabilmektedir. Ayin başladıktan sonra her bir üye taktığı yüzüğün kendi parmağındaki konumuyla aynı olacak şekilde heykelin ellerindeki parmakların ucunda yerlerini alırlar. Ayin başladıktan sonra heykelin ağzından dokuz adet, ejderha başına benzeyen enerji oluşumları çıkarak canavara ya da taşıyıcıya saldırır. Artık canavarı hapsetme işlemi başlamıştır. Bu işlem belirtildiği üzere, ayine katılan üye sayısına göre en az 3-4 gün, en fazla 5-6 gün sürebilmektedir. İşlem bittikten sonra heykel geri gönderilerek yerleşke boşaltılır. Şimdiye kadar görülebildiği kadarıyla kuyruklu canavarların ilk dördü dahil olmak üzere toplamda yedi tanesinin hapsedilmesi tamamlanmıştır. Liderleri Pain'in belirttiği üzere sadece Naruto'nun içindeki dokuz-kuyruklu en sona bırakılmıştır. 8. ve 9. kuyrukluları yakalamak için daha sonralar Sasuke ve ekibini Killer B göndererek onun bir kolunu alıp Gyūki'nin çakrasınada sahil olmuşlardır. Savaş esnasında Kurama'nın midesinde Kinkaku ve Ginkaku sayesinde Kurama'nın çakrasını da almış bulunmaktalar.

Geçmişi

Yahiko'nun Akatsuki'si

Yahiko'nun Akatsuki'si

İlk Akatsuki konsepti Siyah Zetsu tarafından "annesini" canlandırma planının bir parçası olarak tasarlandı. Akatsuki, ilk olarak Üçüncü Shinobi Dünya Savaşı sırasında Yahiko tarafından çocukluk arkadaşları Nagato ve Konan ile birlikte kuruldu. Üçlü Akatsuki'yi  İkinci Shinobi Dünya Savaşı sırasında yetim kalmış Amegakure vatandaşları olarak çoğu zaman Beş Büyük Shinobi Ülkesi'nin çatışmaları arasında kalıyorlardı. Barış getirmek için Akatsuki'yi kurdular. Zamanla kendini Madara Uchiha olarak tanıtan Tobi, üçlüye yaklaştı ve Nagato'nun Altı Yol'un Keşişi'nin reenkarnasyonu olduğunu iddia ederek ona Rinnegan'ını kullanmayı öğretmeyi teklif etti. Fakat Yahiko ona inanmadı ve Nagato'dan onun teklifini geri çevirmesini istedi. Tobi daha sonra Akatsuki'nin kurulmasında kendi payının da olduğunu iddia edecekti.

Akatsuki'nin savaşı sona erdirerek barış getirme arzusu, birçok Ame ninjasını da kendi taraflarına çekmeye yetti. Zamanla onların şöhretleri Amegakure sınırlarından dışarı taştı. Akatsuki'nin şöhreti, büyük ölçüde Yahiko'nun liderliğine ve hedeflerinin zorluklarına rağmen onları motive eden doğal karizmasına borçluydı. Bununla birlikte Yahiko, kendini Rinnegan'ı aracılığıyla dünyanın barışını sağlayacak asıl kişi olan Nagato'nun işine kolaylaştıracak biri olarak görüyordu. Ame'nin lideri Hanzō da Akatsuki'nin farkına vardı ve animede Danzō Shimura'nın da teşvikiyle onları kendi iktidarı için bir tehlike olarak algıladı. Hanzō, Akatsuki'ye Konohagakure, Sunagakure ve Iwagakure arasındaki barışı sağlamak için ittifak yapmayı önerdi. Yahiko, Konan ve Nagato onlarla buluşmaya gittiklerinde Hanzō'nun adamları ve Danzō'nun Root'unun üyeleri tarafından tuzağa düşürüldüler. Konan'ı rehine olarak aldılar ve Yahiko onu kurtarmak için intihar etti. Yahiko'nun ölümüyle çileden çıkan Nagato, Dış Yol'un Şeytani Heykeli'ni çağırarak Hanzō'nun saldırganlarını öldürdü fakat Hanzō'nun kendisi kaçmayı başardı.

Animede Akatsuki'nin diğer üyeleri de olanlardan haberdar edildi, üyeler Yahiko ve diğerlerine destek sağlamaya çalıştılar fakat Tobi ve Zetsu tarafından durdurulup uzun bir süre çatıştıktan sonra Tobi grubun kalanını öldürdü.

Üyeler
İsim Durum
Daibutsu (sadece anime) Öldü
Kie Öldü
Konan Bir sonraki döneme kadar hayatta kaldı.
Kyūsuke Öldü
Nagato Bir sonraki döneme kadar hayatta kaldı.
Yahiko Kendini Nagato'nun kunaisinin önüne attı.

Nagato'nun Akatsuki'si

Yahiko son nefesini verirken barış getirme görevini Nagato'ya emanet etti. Yahiko'nun ölümünden derin üzüntü duyan Nagato, bu dünyanın asla gönüllü olarak barışa rıza göstermeyeceğine ve Akatsuki'nin önceki yaklaşımlarının bu nedenle boşuna olduğuna inanmaya başladı ve dünyanın bu sürekli savaşından uzaklaşmasının tek yolunun bir daha savaş fikrine kapılmayacak kadar feci bir ölüm ve yıkım deneyimlemek olduğu sonucunda verdi. Bu dehşetleri dünyaya göstermek için Nagato, "Pain" takma ismini kullanmaya başladı ve Yahiko'nun cesedini sembolik de olsa Akatsuki'ye liderlik edebilmesi için kullanarak Pain'in Altı Yolu'nda kullandı. Nagato daha sonra Madara Uchiha gibi davranan Obito'yu aradı ve onun daha önceki yardım teklifini kabul etti.

Üçüncü Shinobi Dünya Savaşı'ndan sonra Akatsuki, S-Seviyeli kayıp ninjaları işe almaya başladı. Onları silahlandırdılar ve kendi hedeflerini gerçekleştirmeleri için onları korumayı da vaad ettiler. Orochimaru ve Itachi, gruba kendi nedenlerinden dolayı katılırken Kisame ve Zetsu Ay'ın Gözü Planı'nı gizlice uygulamak için katıldı. Akatsuki on üyeye ulaşma hedefini tamamladıktan sonra hedeflerine ulaşmak için üç aşamalı bir süreç izlemeye başladı:

  1. Organizasyonlarına yardımcı olmak için yeterli para toplamak.
  2. Maliyetleri dengelemek için normal fiyatın altında paralı ninja hizmeti sağlamak. Bunu yapmak ülkeleri Akatsuki'nin hizmetlerine daha fazla bağımlı hale getirecek ve bu bütün shinobi görevleri borsasını köşeye sıkıştıracak, shinobi köyleri işsiz kalacak çünkü Akatsuki ile baş edemeyeceklerdi. Ayrıca kuyruklu canavarları yakalayıp onları stratejik olarak konuşlandırarak Akatsuki savaşları hızla başlatıp bastıracak hale gelecekti.
  3. Bütün shinobi güçleri dağıldığında Akatsuki tüm ülkeleri hızla fethedebilecekti.

Nagato'nun ilk Akatsuki'si

Nagato'nun Akatsuki'sinin ilk yılları çok başarılıydı, çünkü gizli ninja köyleri Akatsuki'yi savaş zamanlarında savaşmak için ve barış zamanlarında katılmak istemediği suikastleri gerçekleştirmek için tuttular. Dördüncü Raikage, sadece Kumogakure'nin Akatsuki'yi işe almadığını iddia etti. Üçüncü Tsuchikage Akatsuki'ye sık sık iş veriyordu. Bu kadar popüler ve başarılı bir grup olmalarına rağmen Akatsuki, organizasyonun dışındakiler için büyük bir gizemdi ve bir kısmı(yanlış bir şekilde) bu organizasyonun Kirigakure dışında çalıştığını faaliyetlerini sürdürdüğünü düşünüyordu. Akatsuki, yıllar içinde üyeleri arasında karışıklıklar yaşadı: Kakuzu düzenli olarak ortaklarını öldürüp kalplerini Kinci Dünya Korkusu için kullanıyordu fakat ölümsüz olan Hidan ile ortak olunca bunu yapmaya devam edemedi. Orochimaru Itachi Uchiha'nın bedenini çalmaya çalıştı ve başarısız olduğunda ayrıldı. Fakat tüm bu olanlara rağmen Akatsuki kuyruklu canavarları yakalamak için çalışmaya başlayabildi.

Nagato'nun kuyruklu canavarları yakalamasındaki asıl amacı kuyruklu canavarların çakrasını kullanarak güçlü bir kinjutsu yaratmaktı ve bu kinjutsuyu kullanarak yaşanacak savaşlarda çatışmanın bir tarafını yok ederek diğer tarafı korkutmaktı. Eğer korku azalırsa ve savaş tekrarlarsa kinjutsuyu tekrar kullanacaktı. Kuyruklu canavarlardan biri hariç kalan hepsi gizli köylerin malı olduğundan yakalanmaları Akatsuki'nin eski müşterilerini kızdırabilirdi. Buna rağmen Deidara, Akatsuki tarafından yakalanan ilk iki kuyruklu canavarın (Beş Kuyruk ve Yedi Kuyruk) sahiplerinin onlardan kurtuldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Nagato'nun Akatsuki'sinin çeşitli üyeleri.

Akatsuki'nin kuyruklu canavarları yakalama görevini, gizli köylerin dikkatlerini çekmesine neden oldu. Deidara Bir Kuyruk'u yakaladıktan sonra Sasori, Suna ve Konoha'nın Bir Kuyruk'un jinchūrikisini kurtarmak için gönderdiği kuvvetlere yenilerek hayatını kaybetti. Obito, bu açık pozisyonu değerlendirerek Akatsuki'ye "Tobi" olarak katıldı ve Üç Kuyruk'u  yakalamakta yardımcı oldu. Aynı zaman diliminde Hidan ve Kakuzu İki Kuyruk'u yakaladı fakat ikisi de Konoha'nın 20 Ekibi tarafından yenilgiye uğratıldı. Kisame Hoshigaki daha sonra Dört Kuyruk'u ele geçirdi ve Itachi ve Deidara Sasuke Uchiha ile ayrı ayrı karşılaşmalar yaparak hayatlarını kaybetti.

Sayılarının azalması nedeniyle Tobi, Nagato'ya kalan kuyruklu canavarları yakalamakta daha aktif bir rol alması için baskı yaptı. Animede o ve Konan mangada daha önceki noktada yakalanan Altı Kuyruk'u yakalamak için gönderildi. Daha sonra Dokuz Kuyruk'u yakalamak için Konoha'ya gönderildiler ve Pain'in Saldırısı sırasında köy yok edildi. Sonunda Dokuz Kuyruk jinchūrikisi Naruto Uzumaki'yi bulup onunla konuştuğunda Nagato Yahiko'nun ölümünden beri Akatsuki'yi ilerlettiği yoldan şüphe duymaya başladı. Nagato'nun Pain'in Altı Yolu yenildikten sonra Naruto onu kan dökülmeden bir barışın sağlanmasının mümkün olduğuna onu ikna eder. Nagato, attığı tüm yanlış adımları telafi etmek için, son nefesini verirken Naruto'yu kendisinin başaramadığı barışı elde etmeye teşvik etmek için ve saldırısı sonucunda ölen Konoha köylülerini canlandırmak için kullandı. Yahiko ve Nagato'nun ölümünden sonra Konan, Akatsuki'den ayrılmayı tercih etti.

Üyeler
İsim Durum Bağlı Olduğu Köy
Deidara Sasuke Uchiha ile savaşırken intihar etti Iwagakure
Hidan Shikamaru Nara tarafında gömüldü. Yugakure
Itachi Uchiha Sasuke Uchiha ile savaşırken hastalığa yenik düştü. Konohagakure
Jūzō Biwa (sadece anime) Dördüncü Mizukage tarafından öldürüldü. Kirigakure
Kakuzu Kakashi Hatake tarafından öldürüldü Takigakure
Kakuzu'nun Ortağı Kakuzu tarafından öldürüldü. Bilinmiyor
Kisame Hoshigaki Bir sonraki döneme kadar hayatta kaldı. Kirigakure
Konan Organizasyondan ayrıldı. Amegakure
Nagato İntihar etti. Amegakure
Orochimaru Organizasyondan ayrıldı. Konohagakure
Sasori Chiyo tarafından öldürüldü. Sunagakure
Tobi Bir sonraki döneme kadar hayatta kaldı. Konohagakure
Beyaz Zetsu Bir sonraki döneme kadar hayatta kaldı. Yok
Siyah Zetsu Bir sonraki döneme kadar hayatta kaldı. Yok

Tobi'nin Akatsuki'si

Tobi'nin Akatsuki'si.

Tobi, Akatsuki'ye Ay'ın Gözü Planı'nı tamamlamak için gerekli olan Nagato'nun Rinnegan'ını alma amacıyla katıldı. Yıllarca gölgelerde kaldı ve Nagato'nun Akatsuki'nin lideri olarak kalmasına izin verdi. Fakat Obito onu Dokuz Kuyruk'u yakalamak gibi kendi istediği amaçlara yönlendirdi çünkü bu sayede On Kuyruk'u yeniden diriltip onu Sonsuz Tsukuyomi'yi gerçekleştirmek için kullanabilirdi. Sonsuz Tsukuyomi ile dünyadaki herkesi bir rüyaya hapsederek tüm çatışmaları sona erdirmeyi amaçladı. Obito, Ay'ın Gözü Planı'nında gerçek Madara Uchiha'nın talimatlarını takip etti ve onun ölümünden sonra Madara Uchiha'ymış gibi davrandı. Madara, Obito'dan planının son aşamalarında kendisini Nagato aracılığıyla canlandırmasını istedi fakat Obito Nagato'yu kendisine bir şey olursa kendisini canlandırmak için kullanmayı tercih etti. Fakat bu Nagato'nun Obito'ya ihanet etmesi ve Konoha'nın Yıkımı sırasında herkesi canlandırmak için kendini öldürmesi ile bozuldu.

Nagato'nun ölümünden önce bile Obito, Akatsuki'nin faaliyetlerinde Itachi Uchiha'nın ölümü nedeniyle giderek büyüyen roller almaya başladı. Kendisini birlikte Kirigakure'de birlikte çalıştıkları ve tekrar birlikte çalışmaktan memnun olan Kisame'ye anlattı. Ayrıca Sasuke Uchiha ve takımı Taka'yı ikna ederek bir ittifak kurarak güçlerini birleştirdiler. Nagato Dokuz Kuyruk'un peşine düşerken Obito da Taka'yı geriye kalan tek kuyruklu canavar olan Sekiz Kuyruk'u yakalamak üzere gönderdi. Taka, ilk başta görevinde başarılı gibi görünse de daha sonra Sekiz Kuyruk'un jinchūrikisi Killer B tarafından kandırıldıklarını anladılar. Daha sonra Zetsu, Nagato'nun ölümünü haber verdiğinde Obito bu aksiliklerden ve Naruto'nun sürekli planlarını bozmasından rahatsız oldu.

Değerleri Beş Shinobi Ülkesi arasında o kadar azaldı ki, hem Konoha'ya yapılan saldırı hem de Killer B'nin ele geçirilmesinde yaşanan başarısızlık sebebiyle Beş Shinobi Ülkesi onlara karşı harekete geçti. Bu, Obito'yu sert  eylemlerde bulunmaya zorladı. Önce Kisame'yi B'yi ele geçirmesi için gönderdi ve daha sonra Taka'yı Beş Kage Zirvesi'ne saldırması için gönderdi. Fakat Sasuke, Obito'nun istediği gibi bir performans gösteremedi Beş Kage'nin müzakere yapmak isteyecek kadar zayıflamasını umuyordu. Onun yerine diplomatik yaklaşarak Ay'ın Gözü planı için Dokuz ve Sekiz Kuyruk'u istediler fakat Beş Kage bunu reddetti. Bu da Obito'nun Dördüncü Shinobi Dünya Savaşı'nı başlatmasına neden oldu.

Reenkarne olmuş Akatsuki

Savaşa hazırlanırken Obito, Sasori ve Orochimaru'nun eski yandaşlarından Kabuto ona yaklaştı. Kabuto, Akatsuki üyelerini ve zamanın birkaç güçlü shinobisini Saf Dünya Reenkarnasyonu kullanarak tekrardan canlandırmayı ve böylece Akatsuki'nin gücünü arttırmayı teklif etti. Fakat Obito bu planı kabul etmekte isteksizdi. Kabuto ona ismini kullandığı gerçek Madara Uchiha'yı yeniden canlandırmakla tehdit ettiğinde Obito kabul etmek zorunda kaldı ve sonra Amegakure'ye, Nagato'nun Rinnegan'ını almaya gitti ve bu süreçte Konan'ı öldürdü. Kisame'nin ölüm haberlerini aldılar fakat Kisame en azından Kabuto'nun Obito'nun Beyaz Zetsu Ordusu'nu güçlendirecek istihbarat yollamıştı.

Akatsuki ve Shinobi İttifakı Kuvvetleri'nin savaşının ikinci gününde iki taraf da ağır kayıplar verdi fakat Naruto ve Killer B'yi yakalayamadılar. Beyaz Zetsu Ordusu'nun çoğu yenildiğinde ve Kabuto Saf Dünya Reenkarnasyonu'nunu bitirdiğinde Obito'nun başka şansı kalmadı ve  On Kuyruk'u erken canlandırmak zorunda kaldı. Kabuto'nun etkisinden kurtulan Madara, Obito'nun On Kuyruk  jinchūrikisine dönüşmesine yol açar. Sonsuz Tsukuyomi'yi gerçekleştirmeden önce Naruto Uzumaki ve Sasuke Uchiha (taraf değiştirdi) tarafından yenildi. Bunun sonucu olarak Obito, Ay'ın Gözü Planı'nı uygulamayı bıraktı.

Obito'nun teslim olmasıyla Akatsuki'nin planları resmi olarak sona erdi. Yenilgisinden sonra Obito, hem Kakashi'nin hem de Naruto'nun etkisiyle fikrini değiştirdi ve savaş sırasında öldürdüğü herkesi canlandırmak için İlahi Yaşam Tekniği'nin Samsara'sını kullanmaya çalıştı ancak bu girişimleri Siyah Zetsu tarafından engellendi. Obito'nun savaş sırasında ölenleri canlandırması yerine Siyah Zetsu kendini Obito'ya yapıştırarak onu Madara Uchiha'yı canlandırmaya zorladı. Planları geri tepen Madara'nın sol gözü Obito'nun elinde ve sağ gözü Obito tarafından bir yerlere saklanmıştı.

Madara, sağ gözünü hızla geri elde etti vek'u kendi vücuduna mühürledi. Daha sonra Madara, Sekiz Kapı Formasyonu'nu açarak güç artışı elde eden Might Guy ile savaştı. Daha sonra Hagaromo Ōtsutsuki'den Altı Yol Senjutsu'su ve Rinnegan kazanan Naruto ve Sasuke'ye karşı savaştı. Bu sırada Madara, sol gözünü Obito'dan geri almayı başardı ve iki gözüne de kavuştuğunda Rinne Sharingan'ı da uyandırdı ve Sonsuz Tsukuyomi'yi başarıyla başlattı. Madara daha sonra Kaguya Ōtsutsuki'yi canlandırmak için yüzyıllardır uğraşan Siyah Zetsu ve Obito tarafından ihanete uğradı. Kaguya, Madara'yı kullanarak eski haline gelebildi ancak 7.Takım'ın ve Obito'nun çabaları ile o ve Siyah Zetsu Naruto ve Sasuke tarafından yenildi. Madara, On Kuyruk'un kendisinden çıkartılmasına boyun eğdi ve Sonsuz Tsukuyomi Naruto ve Sasuke'nin ortak çabaları ile sona erdi.

Üyeler
İsim Durum
Sİyah Zetsu Naruto Uzumaki tarafından mühürlendi.
Kisame Hoshigaki Ada Kaplumbağası'nda intihar etti
Obito Uchiha Kaguya Ōtsutsuki tarafından öldürüldü.
Beyaz Zetsu Sasuke Uchiha tarafından öldürüldü.

Shin'in Akatsuki'si

Shin'in Akatsuki'si

Akatsuki'nin Dördüncü Shinobi Dünya Savaşı'ndan sonraki yenilgisine ve neden olduğu onca ölüme ve yıkıma rağmen Akatsuki'nin barış yöntemleri bazı kişilerin ilgisini çekmeye devam etti. Ryūha Silahlı İttifakı ve Gengo gibi bazı organizasyonlar Akatsuki'nin hedefini ruhen sürdürmeye devam etti. Savaşın bitiminden on beş yıl sonra Orochimaru'nun eski deneklerinden ve Itachi Uchiha'ya hayranlık duyan Shin, Itachi'nin intikamını almak için Sasuke'yi öldürme planları yaptı ve Uchiha adını benimsedi. Bunlara ek olarak Shin, Akatsuki adını benimseyecek kadar ileri gitti. Çok sayıda kendi klonuyla birlikte Akatsuki'yi yeniden diriltmeye ve ilermeye karar verdi. Sasuke'nin bir klonla karşılaşmasının ardından Yedinci Hokage ondan haberdar oldu ve Yedinci Hokage haberdar olduktan sonra Shin zorluklarla karşılaşmaya başladı. Shin klonlarını Naruto ve Sasuke'ye karşı koymak için kullandı, Sasuke'nin kızı Sarada Uchiha'yı kaçırma girişiminde bulundu ve bu başarısızlıkla sonuçlandı, Sasuke'nin eşi Sakura'yı zorla kaçırmak gibi sert işler yaptı. Shin'in klonları ona ihanet ederek teslim oldular ve Konoha Yetimhanesi'ne bırakıldılar. Shin klonları tarafından öldürüldü ve yeni Akatsuki başlamadan bitmiş oldu.

Üyeler
İsim Durum
Shin Uchiha Klonları tarafından öldürüldü.
Shin Uchiha (Klonlar) Organizasyon'dan ayrıldı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.