FANDOM


Akatsuki (Japonca: - aka:kırmızı, tsuki:ay, Kırmızı Ay,Şafak anlamlarına gelir), köylerine ihanet etmiş kaçak-ninlerden oluşan kurgusal bir suçlu organizasyonudur. Her üyesi S-sınıfı olarak adlandırılan Jōnin-üstü bir seviyeye erişmişlerdir. İlk olarak Kisame Hoshigaki ve Itachi Uchiha'nın Naruto Uzumaki'yi yakalamak üzere Konoha'ya gelişinde ismi açığa vurulan topluluk, o zamanlar dokuz ninjadan oluşmaktaydı. Daha sonra edinilen bilgilere göre Orochimaru'nun da eskiden bir Akatsuki üyesi olduğu ortaya çıkmıştır, fakat Orochimaru'nun örgütten ayrılmasından sonra örgüt 9'dan fazla üye almamıştır.

Akatsuki üyeleri üstünde kırmızı bulutlar olan siyah cübbeler giyerler. Bu kırmızı bulutlar savaş sırasından Amegakure (Gizli Yağmur Köyü)'de dökülen ve grubun kurucusu Yahiko'nun ölümüne sebep olan kanı temsil etmektedir. Tüm üyelerin ayrı parmaklarına taktıkları farklı yüzükleri vardır. Yeni gelen üyeler eski üyenin yüzüğünü alırlar. Orochimaru'nun yüzüğü ise hala Orochimaru'dadır.
AkatsukiYüzük

Akatsuki yüzükleri

Akatsuki üyelerinin yüzükleri ve anlamları:

Pain: Sıfır (Sağ baş parmağına takılı)

Deidara: Mavi (Sağ işaret parmağına takılı)

Konan: Işık, beyaz (Sağ orta parmağına takılı)

Itachi: Kızıl (Sağ yüzük parmağına takılı)

Sasori: Mücevher, küre ve aynı zamanda shogi oyununda kral anlamlarına gelmektedir (Sol baş parmağında takılı)

Kisame: Güney (Sol yüzük parmağında takılı)

Hidan: Üç (Sol orta parmağında takılı)

Kakuzu: Kuzey (Sol işaret parmağında takılı)

Orochimaru: Gökyüzü (Sol yüzük parmağında takılı)

Zetsu: Domuzun işareti (Sağ serçe parmağına takılı)

Akatsuki'nin tüm üyeleri ayak ve el parmaklarına siyah oje sürerler. Fakat animede her karakterin rengi farklıdır. Ayrıca alın bantlarının artık köylerine ait olmadıklarını göstermek bakımından üstleri çizilmiştir.

Hedefler

Bu topluluğun her bir üyesi köylerini terk etmiş veya ihanet etmiş kişilerden oluşmaktadır. Çoğu özel ve nadir dövüş yeteneklerine ve savaş taktiklerine sahip olan tehlikeli insanlardır. Aralarında rütbe paylaşımı olmamasına karşın doğal olarak bir liderleri vardır. Her bir üyeye, üye olduklarının göstergesi olarak bir yüzük verilmektedir. Her kişide bu yüzük farklı bir parmaktadır. Mesela Itachi'nin yüzüğü sağ elin yüzük parmağındadır. Üyeler genellikle ikili takımlar halinde iş görürler. Dokuz kişi olduklarından bir kişi açıkta kalmaktadır. O da aşağıda anlatılacak olan Zetsu'dur. Naruto serisinin II. kısmında, liderlerinin belirttiği üzere tüm ülkeler üzerinde gücü ellerinde tutma olarak özetlenebilecek bir amaçları vardır. Bu amacı gerçekleştirmek için çok uzun vadeli sayılabilecek adımlar öngörülmüştür. İlk kısımdan da kolayca anlaşılabileceği gibi bunlardan birisi her üyeye yakalaması için kuyruklu bir canavarın (Kanji: 尾獣 - bijū) kendisini ya da taşıyıcısını yakalama görevi verilmesidir. Mesela, Itachi'ye I. kısımda Naruto verilmişti. Herhangi bir üye bir canavarı ya da taşıyıcısını yakaladığında lider ile bağlantıya geçerek hazırlıkların başlamasını sağlar. En yakındaki Akatsuki gizli yerleşkesine yakalanan canavar, olayı başaran ikili tarafından getirilir. Güvenlik sağlandıktan özel bir heykel Çağrı Tekniği aracılığıyla yerleşkeye getirilir. Sonrasında canavarın kendisini, ya doğrudan ya da taşıyıcısının bedeninden ayrırarak heykelin içine hapsetmek için özel bir ayin başlar. Bu sırada taşıyıcı varsa ölecektir.Bütün kuyruklu canavarlar yakalandığı zaman Jūbi isimli 10 Kuyruklu canavar ortaya çıkacaktır.Bütün kuyruklu canavarlar Jūbi'nin ayrılmış halidir.

Takımlar

Akatsuki üyeleri genellikle ikili takımlar halinde çalışırlar. Takımlar, yenilmesi zor bir ikili oluşturabilmeleri için birbirlerinin yetenek ve savaş taktiklerini tamamlayacak şekilde seçilmektedirler. Örneğin Kakuzu, takım arkadaşı Hidan'ın (görünürdeki) ölümsüzlüğünü kendi avantajlarına kullanarak düşmanları üzerinde Hidan onları hareketsiz hale getirdikten sonra ortalığı yakıp yıkan saldırılar düzenlemektedir. Hidan'ın ölümsüzlüğü ona diğer düşmanları için çok ölümcül olabilecek saldırılardan kurtulma imkanı tanımaktadır. Orochimaru'nun topluluğu terk etmesi nedeniyle sayıları tek sayı olmuştur. Böylece Zetsu tek başına iş yapmaya başlamıştır.

Kuyruklu Canavarların Hapsedilişi

Bütün kuyruklu canavarların birleşimi ve varlık kaynağı olan on kuyruklu canavarın kabuğu yani dönüşümünü tamamlamamış hali Gedo Heykelidir. Heykel, görünüş itibariyle ilginç ve korkutucu bir şekle sahiptir. Oval bir kafa ve kuyruklu canavar sayısı (dokuz) kadar göz bulunmaktadır. Önünde sanki dua edermiş gibi açılmış olan iki adet el birbirine kelepçe benzeri bir yapı ile bağlanmış durumdadır. Açık duran ağız benzeri bir yapıya sahiptir. Gözlerden bazıları beyaz, bazıları ise göz bebeğine sahip durumdadır. Bu, bir kuyruklu canavarın gücünün o göze hapsedilmiş olduğu anlamına gelmektedir. Ayinin başlaması için tüm üyelerin fiziksel olarak o yerleşkeye gelmeleri gerekmemektedir. Lidere ait olduğu düşünülen bir teknik yardımıyla, muhtemelen telepatik olarak, astral seyahat yaparak bedenlerinin görüntüsel yansımalarını uzak mesafelerden yerleşkeye göndererek ayine katılım sağlanabilmektedir. Ayin başladıktan sonra her bir üye taktığı yüzüğün kendi parmağındaki konumuyla aynı olacak şekilde heykelin ellerindeki parmakların ucunda yerlerini alırlar. Ayin başladıktan sonra heykelin ağzından dokuz adet, ejderha başına benzeyen enerji oluşumları çıkarak canavara ya da taşıyıcıya saldırır. Artık canavarı hapsetme işlemi başlamıştır. Bu işlem belirtildiği üzere, ayine katılan üye sayısına göre en az 3-4 gün, en fazla 5-6 gün sürebilmektedir. İşlem bittikten sonra heykel geri gönderilerek yerleşke boşaltılır. Şimdiye kadar görülebildiği kadarıyla kuyruklu canavarların ilk dördü dahil olmak üzere toplamda yedi tanesinin hapsedilmesi tamamlanmıştır. Liderleri Pain'in belirttiği üzere sadece Naruto'nun içindeki dokuz-kuyruklu en sona bırakılmıştır. 8. ve 9. kuyrukluları yakalamak için daha sonralar Sasuke ve ekibini Killer B göndererek onun bir kolunu alıp Gyūki'nin çakrasınada sahil olmuşlardır. Savaş esnasında Kurama'nın midesinde Kinkaku ve Ginkaku sayesinde Kurama'nın çakrasını da almış bulunmaktalar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.