FANDOM


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak!


Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 

Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.


Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın, bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.


İşit: On dört asırlık bir cihânın inhidâmından , 

Kopan ra’dın, ufuklar inliyor, hâlâ devâmından! 

Civârın, manzarın, cevvin, muhîtin, her yerin mâtem; 

Kulak ver: Çarpıyor bir mâtemin kalbinde bin âlem!


Demin gülümseyen âfâkı tülledikçe zılâl, 

Uyandı rûh-i garîbimde bir hayâl-i muhâl: 

Cihân-ı sâmiti karşımda ağlıyor sandım... 

O gölgelikten inip nûra doğru tırmandım.


Eşin var, âşiyânın var, bahârın var, ki beklerdin; 

Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin? 

O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun; 

Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.


Söz anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek; 

Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek 

Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan. 

Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Hasan?


Niçin hilkat zemîninden henüz yüksekte pervâzın? 

Şu topraklarda, şâyed, yoksa hiç imkân-ı i’zâzın , 

Şafaklar ferş-i râhın, fecr-i sâdıklar çerâğındır; 

Hilâlim, göklerin kalbinde yer tutmuş, otâğındır;


Ezanlar nevbetindir: İnletir eb’âdı haşyetten; 

Cihâzındır alemler, kubbeler, inmiş meşiyyetten; 

Cemâ’atler kölendir. Kâ’be’ler haclen... Gel ey Leylâ, 

Gel ey candan yakın cânan ki gâiblerdesin, hâlâ!


Yıkılmış hânümanlar yerde işkenceyle kıvransın; 

Serilmiş gövdeler, binlerce, yüzbinlerce doğransın! 

Dolaşsın, sonra, İslâm’ın harem-gâhında nâ-mahrem... 

Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.