Narutopedi Çeviri Sözlüğü'ne hoşgeldin! Burada sıkça karşına çıkan, terimsel kelimeleri derledik. Karşına bu kelimelerden biri çıkarsa, bu sözlükte olduğu gibi çevirmeyi unutma.

Wiki Terimleri

 • Abilities: Yetenekleri
 • Appearance: Dış Görünüşü
 • Background: Arka Plan
 • Blank Period: Boş Dönem
 • Chakra and Physical Prowess: Çakra ve Fiziksel Güç
 • Creation and Conception: Yaratılış ve Konsept
 • Early Life: Erken Dönem
 • Effects: Etkileri
 • History: Geçmişi
 • Interlude: Ara Dönem
 • Legacy: Miras
 • New Era: Yeni Dönem
 • Overview: Genel Bakış
 • Personality: Kişiliği
 • Plot Overview: Seneryoya Genel Bakış
 • Stats: İstatistikler
 • Summary: Özeti
 • Synopsis: Özeti
 • Trivia: Önemsiz Bilgiler

Doğa Tipleri

 • Blaze Release: Yangın Tipi
 • Boil Release: Kaynama Tipi
 • Crystal Release: Kristal Tipi
 • Dust Release: Toz Tipi
 • Dark Release: Karanlık Tipi
 • Earth Release: Toprak Tipi
 • Explosion Release: Patlama Tipi
 • Fire Release: Ateş Tipi
 • Ice Release: Buz Tipi
 • Lava Release: Lav Tipi
 • Lightning Release: Yıldırım Tipi
 • Magnet Release: Mıknatıs Tipi
 • Scorch Release: Yakma Tipi
 • Steel Release: Çelik Tipi
 • Storm Release: Fırtına Tipi
 • Swift Release: Sürat Tipi
 • Typhoon Release: Tayfun Tipi
 • Water Release: Su Tipi
 • Wind Release: Rüzgar Tipi
 • Wood Release: Tahta Tipi
 • Yang Release: Yang Tipi
 • Yin Release: Yin Tipi
 • Yin-Yang Release: Yin-Yang Tipi

Takımlar

 • A-B Combo: A-B Kombosu
 • Allied Mothers Force: Anneler İttifakı Kuvvetleri
 • Allied Shinobi Forces: Shinobi İttifakı Kuvvetleri
 • Ame Orphans: Ame Yetimleri
 • Analysis Team: Analiz Takımı
 • Bikōchū Search Team: Bikōchū'yu Arama Takımı
 • Byakuya Gang: Byakuya Çetesi
 • Counter-Terrorism Division: Antı-Terörist Bölüğü
 • Cypher Division: Şifre Bölümü
 • Daimyō Protection Squad: Daimyō Koruma Ekibi
 • Dark Thunder Group: Kara Şimşek Grubu
 • Demon Brothers: Şeytan Kardeşler
 • Dotō's Three-Man-Team: Dotō'nun Üç Kişilik Takımı
 • Earth Release Team: Toprak Tipi Takımı
 • Eight Man Squad: Sekiz Kişilik Takım
 • Escort Unit: Koruma Birimi
 • Eight-Tails Subduing Team: Sekiz Kuyruk'u Bastırma Takımı
 • Exploding-Till-You-Eat: Patlayana Kadar Ye
 • Explosion Corps: Patlama Birliği
 • Fifth Division: Beşinci Bölük
 • Fire Release Team: Ateş Tipi Takımı
 • First Division: Birinci Bölük
 • Four Celestial Symbols Men: Dört Göksel Adam
 • Four Ninja Animal Warriors: Dört Ninja Hayvanı Savaşçıları
 • Fourth Division: Dördüncü Bölük
 • Furido's 4-Man Team: Furido'nun Dört Kişilik Takımı
 • Gang of Four: Dört Kişilik Takım
 • Garakuta Gang: Garakuta Çetesi
 • Gatō Company: Gatō Şirketi
 • Genbu Shinobi Trio: Genbu Shinobi Üçlüsü
 • Ghost Army: Hayalet Ordusu
 • Gold and Silver Brothers: Altın ve Gümüş Kardeşler
 • Haido's Knights: Haido'nun Şövalyeleri
 • Hanabi Rescue Team: Hanabi Kurtarma Takımı
 • Haze Quadruplets: Haze Üçüzleri
 • Hiruko's Team: Hiruko'nun Takımı
 • Hokage Guard Platoon: Hokage Koruma Timi
 • Honoured Siblings: Onurlandırılmış Kardeşler
 • Infiltration and Reconnaissance Party: Sızma ve Keşif Grubu
 • Intelligence Division: İstihbarat Birimi
 • Ishi Terrorists: Ishi Teröristleri
 • Iwa Council: Iwa Konseyi
 • Jako's Gang: Jako'nun Çetesi
 • Kaima Capture Team: Kaima Yakalama Takımı
 • Kaminarimon Company: Kaminarimon Şirketi
 • Sound Four: Ses Dörtlüsü
 • Kanabun Gang: Kanabun Çetesi
 • Kaneki Corporation: Kaneki Şirketi
 • Kazekage Rescue Team: Kazekage Kurtarma Takımı
 • Kinkaku Force: Kinkaku Kuvvetleri
 • Konoha Barrier Team: Konoha Bariyer Ekibi
 • Konoha Council: Konoha Konseyi
 • Konoha Cryptanalysis Team: Konoha Kripto Analiz Takımı
 • Konoha Military Police Force: Konoha Polis Kuvvetleri
 • Konoha Special Mission Platoon: Konoha Özel Görev Ekibi
 • Konoha Torture and Interrogation Force: Konoha İşkence ve Sorgulama Kuvvetleri
 • Kumo Barrier Team: Kumo Bariyer Ekibi
 • Kumo Spectators: Kumo Gözcüleri
 • Kurosuki Family: Kurosuki Ailesi
 • Leaf's Anbu: Yaprağın Anbu'su
 • Legendary Stupid Brothers: Efsanevi Aptal Kardeşler
 • Lightning Group: Yıldırım Grubu
 • Logistical Support and Medical Division:Lojistik Destek ve Tıbbi Bölümü
 • Magaki Group: Magaki Grubu
 • Medic Corps: Tıbbi Birlik
 • Mokuzu Gang: Mokuzu Çetesi
 • Moya Triad: Moya Üçlüsü
 • Mujina Bandits: Mujina Haydutları
 • Naruto's Fan Girls: Naruto'ya Hayran Kızlar
 • New Seven Ninja Swordsmen: Yeni Yedi Kılıçlı Ninjalar
 • Nokizaru Group: Nokizaru Grubu
 • Orochimaru Search Team: Orochimaru'yu Bulma Takımı
 • Peddlers Escort Team: Satıcıları Koruma Takımı
 • Prajñā Group:Prajñā 
 • Puppet Brigade: Kukla Takımı
 • Puppet Ninja Force: Kukla Takımı Kuvvetleri
 • Ryūha Armament Alliance:Ryūha Silahlı Kuvvetleri
 • Sasuke Recovery Team: Sasuke Kurtarma Takımı
 • Scientific Ninja Weapons Team: Bilimsel Ninja Silahları Takımı
 • Sea Route of Silence Gang: Deniz Yolu'nun Sessizlik Çetesi
 • Sealing Team: Mühürleme Takımı
 • Second Division: İkinci Bölük
 • Sensor Division: Sensör Bölüğü
 • Seven Ninja Swordsmen of the Mist: Sis'in Yedi Kılıçlı Ninjaları
 • Shin Uchiha (Clones): Shin Uchiha(Klonlar)
 • Shinobi Union: Shinobi Birliği
 • Shirogane Three: Shirogane Üçlüsü
 • Star Guard Team: Yıldız Koruma Takımı
 • Suicide Corps: İntihar Birliği
 • Sumo Wrestlers: Sumo Güreşçiliği
 • Suna Council:Suna Konseyi
 • Suna Exploration Group: Suna Keşif Grubu
 • Surprise Attack and Diversion Platoon: Sürpriz Saldırı ve Yönlendirme Takımı
 • Surprise Attack Division: Sürpriz Saldırı Takımı
 • Taki Kunoichi: Taki Kunoichileri
 • Team 10 (Asuma): 10.Takım (Asuma)
 • Team 10 (Moegi): 10.Takım (Moegi)
 • Team 15: 15.Takım
 • Team 2: 2.Takım
 • Team 25: 25.Takım
 • Team 40: 40.Takım
 • Team 5: 5.Takım
 • Team 7 (Kakashi): 7.Takım (Kakashi)
 • Team 7 (Konohamaru): 7.Takım (Konohamaru)
 • Team 8:  8.Takım
 • Team Ajisai: Ajisai Takımı
 • Team Ameno: Ameno Takımı
 • Team Bandō: Bandō Takımı
 • Team Chōza: Chōza Takımı
 • Team Dosu: Dosu Takımı
 • Team Ebisu: Ebisu Takımı
 • Team Fū: Fū Takımı
 • Team Ganryū: Ganryū Takımı
 • Team Goji: Goji Takımı
 • Team Guren: Guren Takımı
 • Team Guy: Guy Takımı
 • Team Jiraiya: Jiraiya Takımı
 • Team Kabuto: Kabuto Takımı
 • Team Kajika: Kajika Takımı
 • Team Kazami: Kazami Takımı
 • Team Komugi: Komugi Takımı
 • Team Matsuri: Matsuri Takımı
 • Team Minato: Minato Takımı
 • Team Oboro: Oboro Takımı
 • Team Orochimaru: Orochimaru Takımı
 • Team Ro: Ro Takımı
 • Team Sajin: Sajin Takımı
 • Team Samui: Samui Takımı
 • Team Saya: Saya Takımı
 • Team Shibire: Shibire Takımı
 • Team Shigeri: Shigeri Takımı
 • Team Shigure: Shigure Takımı
 • Team Shinki: Shinki Takımı
 • Team Shiore: Shiore Takımı
 • Team Shira: Shira Takımı
 • Team Shisui: Shisui Takımı
 • Team Suien: Suien Takımı
 • Team Tobirama: Tobirama Takımı
 • Team Yurui: Yurui Takımı
 • Third Division: Üçüncü Bölük
 • Three Brothers: Üç Kardeş
 • Three Ryūdōin Brothers: Üç Ryūdōin Kardeş
 • Three Sand Siblings: Üç Kum Kardeşler
 • Three Senka Brothers: Üç Senka Kardeş
 • Thundercloud Unit: Fırtına Bulutu Birimi
 • Twelve Guardian Ninja: On İki Muhafız Ninja
 • Twenty Platoons: Yirmi Alayı
 • Two Great Sage Toads: İki Büyük Bilge Kurbağa
 • Wandering Ninja Clan: Gezici Ninja Klanı
 • Watari Ninja: Watari Ninjaları
 • Water Attack Raid Unit: Su Saldırısı Baskını Birimi
 • Water Release Team: Su Tipi Takımı
 • White Zetsu Army: Beyaz Zetsu Ordusu
 • Wind Release Team: Rüzgar Tipi Takımı

Çakra

 • Nature Transformation: Doğa Dönüşümü
 • Chakra Pathway System: Çakra Akışı Sistemi
 • Eight Gates: Sekiz Kapı
 • Gift of the Hermit Group: Bilge Grubu'nun Hediyesi
 • Hand Seal: El Mühürleri
 • Natural Energy: Doğal Enerji
 • Reincarnation: Reenkarnasyon
 • Shape Transformation: Şekil Dönüşümü
 • Tenketsu: Tenketsu

Filmler

Bazı filmlerin resmi çevirisi olmadığından filmleri aşağıdaki gibi çeviriyoruz:

 • Boruto: Naruto the Movie: Boruto: Naruto Filmi
 • Naruto Shippūden the Movie: Bonds: Naruto Shippūden Filmi: Bağlar
 • Naruto Shippūden the Movie: Naruto Shippūden Filmi
 • Naruto Shippūden the Movie: The Lost Tower :Naruto Shippūden Filmi: Kayıp Kule
 • Naruto Shippūden the Movie: The Will of Fire: Naruto Shippūden Filmi: Ateş'in İradesi
 • Naruto the Movie: Blood Prison: Naruto Filmi: Kan Hapishanesi
 • Naruto the Movie: Guardians of the Crescent Moon Kingdom: Naruto Filmi: Hilal Krallığı'nın Koruyucuları
 • Naruto the Movie: Legend of the Stone of Gelel: Naruto Filmi: Gelel Taşı Efsanesi
 • Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow: Naruto Filmi: Kar Ülkesi'nde Ninja Savaşı
 • Road to Ninja: Naruto the Movie: Road to Ninja: Naruto Filmi
 • The Last: Naruto the Movie: The Last: Naruto Filmi

Buz Tipi Jutsuları

 • Certain-Kill Ice Spears: Belirli Öldüren Buz Mızrakları
 • Demonic Mirroring Ice Crystals: Şeytani Buz Kristali Aynaları
 • Ice Prison Technique: Buz Hapsi Tekniği
 • Ice Release: Black Dragon Blizzard: Buz Tipi: Siyah Ejderha Tipisi
 • Ice Release: Crystal Wall: Buz Tipi: Kristal Duvar
 • Ice Release: Earthen Consecutive Chains of Ice: Buz Tipi: Topraktan Arka Arkaya Gelen Buz Zincirleri
 • Ice Release: Frozen Capturing Field: Buz Tipi: Dondurucu Yakalama Alanı
 • Ice Release: Ice Rock Dome of Magnificent Nothingness: Buz Tipi: Görkemli Hiçliğin Buz Kayası Kubbesi
 • Ice Release: Ice-Breaking Sledgehammer: Buz Tipi: Buz Kırıcı Balyoz
 • Ice Release: One Horned White Whale: Buz Tipi: Tek Boynuzlu Beyaz Balina
 • Ice Release: Swallow Snow Storm: Buz Tipi: Yutucu Kar Fırtınası
 • Ice Release: Tearing Dragon Fierce Tiger: Buz Tipi: Kocaman Sert Kaplan Ejderhası
 • Ice Release: Ten Thousand Ice Petals: Buz Tipi: On Bin Buz Yaprağı
 • Ice Release: Twin Dragon Blizzard: Buz Tipi: İkiz Ejderha Tipisi
 • Ice Release: Whirlwind: Buz Tipi: Kasırga
 • Ice Release: Wolf Fang Avalanche Technique: Buz Tipi: Kurt Dişi Fırtınası Tekniği
 • Ice Sword Technique: Buz Kılıcı Tekniği
 • Ice-Breaking Fist: Buz Kırıcı Yumruk

Mıknatıs Tipi Jutsuları

 • Air Gold Dust Protective Wall: Altın Hava Tozu Koruyucu Duvarı
 • Black Iron Fist: Siyah Demir Yumruğu
 • Black Secret Technique: Black Iron: Siyah Gizli Tekniği: Siyah Demir
 • Iron Sand Clone: Demir Kum Klonu
 • Iron Sand Drizzle: Demir Kum Serpintisi
 • Iron Sand Gathering Assault: Demir Kum Toplama Saldırısı
 • Iron Sand Marking: Demir Kum İşaretlemesi
 • Iron Sand Wall: Demir Kum Duvarı
 • Iron Sand Wave: Demir Kum Dalgası
 • Iron Sand Weaponry: Demir Kum Silahları
 • Iron Sand World Method: Demir Kum Dünyası Metodu
 • Iron Sand: Black Iron Wings: Demir Kum: Siyah Demir Kanatlar
 • Magnet Release: Conserving Bee Twin Blades: İkili Koruyucu Arı Bıçakları
 • Magnet Release: Gold Dust Imperial Funeral: Mıknatıs Tipi: Görkemli Altın Tozu Cenazesi
 • Magnet Release: Lightning God Self: Mıknatıs Tipi: Öz Yıldırım Tanrısı
 • Magnet Release: Magnetization: Mıknatıs Tipi: Manyetizasyon
 • Sage Art: Magnet Release Rasengan: Bilge Sanatı: Mıknatıs Tipi Rasengan
 • Sage Art: Super Tailed Beast Rasenshuriken: Bilge Modu: Kuyruklu Canavar Rasenshurikeni
 • Successive Shots Iron Sand Drizzle: Ardışık Vuruşlar Demir Kum Serpintisi

Romanlar

 • Akatsuki Hiden: Evil Flowers in Full Bloom: Akatsuki Hiden: Yeni Açan Kötü Çiçekler
 • Gaara Hiden: A Sandstorm Mirage: Gaara Hiden: Bir Çöl Serabı
 • Itachi Shinden: Book of Bright Light: Itachi Shinden: Parlak Işık Kitabı
 • Itachi Shinden: Book of Dark Night: Itachi Shinden: Karanlık Gece Kitabı
 • Kakashi Hiden: Lightning in the Icy Sky: Kakashi Hiden: Buzlu Gökyüzündeki Yıldırım
 • Kakashi Retsuden: The Sixth Hokage and the Failure Boy: Kakashi Retsuden: Altıncı Hokage ve Başarısız Çocuk
 • Konoha Hiden: The Perfect Day for a Wedding: Konoha Hiden: Düğün İçin Mükemmel Bir Gün
 • Konoha Shinden: Steam Ninja Scrolls: Konoha Shinden: Buğulu Ninja Parşömenleri
 • Naruto Jinraiden: The Day the Wolf Howled: Naruto Jinraiden: Kurdun Uluduğu Gün
 • Naruto Retsuden: Naruto Uzumaki and the Spiral Destiny: Naruto Retsuden: Naruto Uzumaki ve Kader Zinciri
 • Naruto Shinden: Parent and Child Day: Naruto Shinden: Ebeveyn ve Çocuk Günü
 • Naruto: Mission: Protect The Waterfall Village! (novel): Naruto: Görev: Şelale Ülkesi'ni Koruyun! (roman)
 • Sakura Hiden: Thoughts of Love, Riding Upon a Spring Breeze: Sakura Hiden: Bir Bahar Esintisi Üzerine Aşk Düşünceleri
 • Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust: Sasuke Retsuden: Uchiha Torunları ve Kutsal Yıldız Tozu
 • Sasuke Shinden: Book of Sunrise: Sasuke Shinden: Gündoğumu Kitabı
 • Sasuke Shinden: The Teacher's Star Pupil: Sasuke Shinden: Öğretmeninin Yıldız Öğrencisi
 • Shikamaru Hiden: A Cloud Drifting in Silent Darkness: Shikamaru Hiden: Karanlığın Sessizliğinde Sürüklenen Bir Bulut
 • Shikamaru Shinden: A Cloud Dancing in Forlorn Falling Petals: Shikamaru Shinden: Düşen Perişan Taç Yapraklarda Sürüklenen Bir Bulut
 • The Tale of the Utterly Purehearted Shinobi: Tamamen Cesur Saf Kalpli Shinobi'nin Rüyası
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.