FANDOM


Bir zaman vardı ya târîh-i mukaddes modası...

Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası, 

Mutlaka eski tesâvîr ile ziynetlensin, 

Diye, ressam aratır hayli zaman bir zengin. 

Biri peydâ olarak, “Ben yaparım” der, kolunu 

Sıvayıp akşama varmaz, sekiz arşın salonu 

Sıvar amma ne sıvar! Sâhibi der: 

        – Usta, bu ne? 

Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine! 

– Bu resim, askeri basmakta iken Fir’avn’ın , 

Bahr-i Ahmer yarılıp geçmesidir Mûsâ’nın. 

– Hani Mûsâ be adam? 

        – Çıkmış efendim karaya... 

– Fir’avun nerde? 

        – Boğulmuş. 

                – Ya bu kan rengi boya? 

– Bahr-i Ahmer ay efendim, yeşil olmaz ya bu da! 

– Çok güzel levha imiş! Doğrusu şenlendi oda!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.