Advertisement

Ця сторінка встановлює норми використання перекладу українською мовою в цій вікі. Будьте ласкаві, перед написанням статей ознайомтеся з наведеним нижче зводом правил.

Землеписні назви

Всі назви – країн і прихованих поселень – мають повністю перекладатись українською мовою.

Країни

Назви країн адаптуються.

Хі но Куні (яп. 火の国) «Куй-ТБ» адаптували як «Країна Вогню», що є дослівним перекладом. Однак у вікії прийнято адаптувати так: «означувальний корінь» + наросток -щина/-чина/-ів'я або «означувальний корінь» + подвоєння і пом'якшення останньої приголосної + . Наприклад, Огеньщина, Громовиччина, Дощів'я, Річчя.

Приховані поселення

Використовуються дослівний переклад назв прихованих поселень, інколи використовуються скорочені назви-просторіччя. Перекладені назви прихованих поселень скорочуються ради спрощення читання й писання, одначе необхідно в обов'язковому порядку вказати і транслітерацію. Приклад:

  1. Приховане Скелею Селище – назва статті, головний використовуваний утямок.
  2. Скеля – скорочена просторічна назва
  3. (霧隠れの里 – Іваґакуре-но Сато) – первинне написання і транслітерація кіріджі в дужках.

Відповідно:

  • Приховане Листвою Селище (Листва)
  • Приховане Туманом Селище (Туман)
  • Приховане Хмарами Селище (Хмари)
  • Приховане Пісками Селище (Піски)
  • Приховане Дощем Селище (Дощ)

Між іншим, у повсякденних дияльогах у манзі назви прихованих поселень почасти звуть скорочено: Туман, Піски тощо.

Етноніми

Приховані поселення

Мешканець Листви – листвин, листвинка. Прикметник – листвинський, листовський.

Мешканець Туману – туманянин, туманянка. Прикметник – туманянський, туманський.

Мешканець Пісків – пісків'янин, пісків'янка. Прикметник – пісків'янський, пісківський.

Мешканець Хмар – хмарянин, хамарянка. Прикметник – хмарянський, хмарський.

Мешканець Скелі – скелянин, скелянка. Прикметник – скелянський, скелський.

Мешканець Звуку – звучанин, звучанка. Прикметник – звучанський, звуцький.

Мешканець Водоспаду – водоспадянин, водоспадянка. Прикметник – водоспадянський, водоспадський.

Мешканець Вирів – вирянин, вирянка. Прикметник – вирянський, вирський.

Країни

Мешканець Огеньщини – огенянин, огенянка. Прикметник – огеньський, огенянський.

Мешканець Водщини – водянин, водянка. Прикметник – водський, водянський.

Мешканець Вітерщини – вітрянин, вітрянка. Прикметник – вітерський, вітрянський.

Мешканець Громовиччини – громовичанин, громовичанка. Прикметник – громовичанський, громовицький.

Мешканець Земельщини – зем'янин, зем'янка. Прикметник – зем'янський, земельський.

Мешканець Рисопілля – рисополянин, рисополянка. Прикметник – рисополянський, рисопільський.

Мешканець Річчя – річанин, річанка. Прикметник – річанський, ріцький.

Мешканець Заліззя – залізянин, залізянка. Прикметник – залізянський, залізький.

Назви хисел, зброї, кляс та інші утямки

Ґоджюон чи бондаренківка?

тс чи ц?

Прізвиська

Конога-но Кіїрой Сенкоо – Листовський Жовтоспалах

Рьоотембін-но Оонокі – Онокі Двоважень

Копії Нінджя-но Какаші – Какаші Нінджя-Копіювач

Шярінґан-но Какаші – Какаші Шярінґанко