Вікі Naruto
Advertisement

Чакра (яп. チャクラ – чякура) є компонентна енергія або енергомістка речовина, що невпинно виробляється чакротвірними орґанами, протікає через чакро-циркуляторну систему (ЧЦС), увесь час остаточно виходячи за її межі через чакроцяти, безупинно бере участь у підтримці орґанізм і багаторазово підвищує його стійкість і живучість.

Чакра є суміш фізичної енергії, котра є в кожній клітині тіла, що відповідає за фізичний стан і силу, і духовної енергії, котра залежить од розуму, кмітливости і досвіду. Скорочене визначення за Orel335

Чакра має важливе значення для виконання переважної більшости джюцу. За допомогою різних методів, найпоширенішими з котрих є мудри, є змога орудувати нею й контролювати її з метою створення якого-будь надзвичайного ефекту, досягнення котрого без використання цих методів по-інакшому було би неможливе. Це стосується таких здібностей як ходіння по водній поверхні, видихання вогню з рота, створення ілюзій.

Походження[]

Теорія шінджю[]

Первісно чакра належала шінджю. Історично, коли Каґуя Оцуцкі з'їла плід шінджю, вона стала першою людиноподібною істотою, що володіє чакрою. Із надбаною силою вона зупинила всі війни на континенті, що виснажували країни.

Каґуїні сини, Хамура й Хаґоромо, були першими, хто початково народився із ЧЦС і чакрою [1].

Опісля й унаслідок певних подій Хаґоромо розпочав поширювати чакру серед люду за допомогою практики, що зветься ніншю. Хаґоромо мав намір установити мир способом об'єднання духовної енергії людей, що дозволило би їм розуміти одне одного безслівно.

Одначе згодом люд не використовував чакру тим способом, який із надією проповідував Хаґоромо. Замість того він став поєднувати духовний і фізичний аспекти своєї енергії. Також люд став формувати чакру для посилення себе та перетворення її у зброю, створивши те, що наразі йменують нінджюцу або нінджівським мистецтвом [2].

Теорія первинности чакри[]

Не закінчено

Звідки нестеменно береться чакра? Як вона зародилась? Чакра є первинна фундаментальна енергія, джерелом якої первісно слугує шінджю. Авжеж, все правильно, крім одного, що чакра не первинна. І це лежить на поверхні. Адже було згадано не одноразово, що безпосередньо в тілі шінобі чакро твориться в мить злиття духовної і фізичної енергій. Так, мова про чакру, що використовується у всеможливих джюцу.

Теорія випромінювання[]

Написання не на часі.

Доктрина[]

Схема чакрообігу людини

Складові первні чакри: Інь і Янь, цебто тілесна і духовна енергії

Поширившись за сприяння Хаґорома, більш відомого під іменем Мудрець Шестистезяр, чакра стала взором життєво важливої енергії, яку кожна людина певною мірою виробляє, а ті, хто цілковито виснажує запас чакри, помирають.

Енергія, що виробляється у чакросудинах, які головним чином оточують і пов'язують кожний чакротвірний орґан, циркулює крізь усе тіло мережею, що зветься чакроносною системою, котра подібна до серцево-судинної системи кровообігу. Декотрі угруповання, наприклад, шінобі, навчилися утворювати більше чакри та вивільняти її з тіла за допомогою цят напруги, названих чакроцятами.

Зазвичай чакра не видима неозброєним оком за винятком висококонцентрованої чакри або її прояву у достатньо великому обсязі.

Також чакру зрідка видно через обмеження на восьми конкретних чакроцятах, названих Вісьмома нутрішніми брамами. Вони обмежують обсяг чакри, який користувач у змозі випустити воднораз і водночас.

Чакра утворюється миттю, коли поєднуються два взори енергії, відомі під загальним утямком «витривалість». Фізична або тілесна енергія (яп. 身体エネルギ – шінтай енеруґіі) є в кожній клітині будь-котрої істоти та здатна зрости шляхами численних тренувань, стимуляторів м'язового росту і вправ. Ментальна або духовна енергія (яп. 精神エネルギ – сейшін енеруґіі) утворюється шляхом концентрації свідомости і спроможна зрости завдяки навчанню, медитації і емоційному досвіду. Стаючи більш потужними, ці дві енергії, натомість, роблять потужнішою утворену чакру. Таким чином неодноразове відпрацьовування хисел нарощує досвід, поліпшуючи духовну енергію і тим самим дозволяючи утворити більше чакри. Як наслідок, нінджя буде здатен виконувати те ж саме хисло, однак уже з більшою силою впливу. Те ж саме стосується фізичної енергії, за винятком того, що нінджі замість цього доводиться збільшувати стійкість. Декотрі унікальні нінджі (наприклад, нащадки Індори і Ашюри, котрим притаманне пробудження прабатьківської чакри) мають значний потенціял, котрий дозволяє їм експоненціяльно збільшити резерви чакри у відносно короткий проміжок часу.

Будь-котрої мити нінджя матиме «щонайбільший» обсяг чакри, котрий він спроможний утворити й використати, перш ніж вона зсякне та йому знадобиться відпочинок, аби поновити її. Із практикою цей максимум є змога так само збільшити, хоча в певній мірі це значення обмежене обсягом і потужністю чакри, які надає користувачам їхня генетика [3]. Наприклад, запас чакри Какаші Хатаке вище середнього, одначе ніяке число тренувань не зможе надати йому той самий обсяг чакри, з яким, наприклад, був народжений Наруто Удзумакі.

Чакра кожної людини унікальна та, як наслідок, випаровує унікальну сиґнатуру чакри, котру нінджі-чутливці здатні виявляти й розрізнювати. Чакросиґнатура передається спадково, дозволяючи визначити приналежність людини до якого-будь клану за чакрою [4]. Із часом все населення може мати помітно відмінну чакру [5]. Чакросиґнатура людини може бути змінена шляхом поглинання ДНК від кількох людей, змішуючи їхні чакросиґнатури разом, аби створити цілковито нову [6]. В аніме чакросиґнатури подібні одна до одної (наприклад, у вітця і сина), резонують одна з одною, коли опиняються неподалік [7].

Чакра кожної людини має унікальний «колір», котрий спроможні бачити лише власники доджюцу (в аніме, як правило, вся звичайна чакра має голубий колір). Якщо вони розділені, то навіть найменші зміни у чакросиґнатурі ориґіналу призведуть до імітації цих змін окремими частинами його чакри [8].

Тоді як усі типи хисел потребують для виконання чакру, в тайджюцу це не потрібно, оскільки єдине, що необхідне – витривалість. Хоча шінобі мусить підтримувати декотрий обсяг чакри, аби вижити, звичайне тайджюцу не потребує жодного активного утворення й орудування чакрою, за рідкісними винятками. Стандартні напади, як удари ногою чи удари рукою, якраз підпадають під цю катеґорію.

Чакроконтроль[]

Оскільки поступове збільшення обсягу чакри займає багато часу на тренування, ключем є не зовсім володіння її великими запасами, а вміння достатньою мірою орудувати нею та заощаджувати. Це зветься чакроконтролем (яп. チャクラコントロール – чякура контороору). Для того, аби мати хороший чакроконтроль, нінджя мусить утворювати рівно стільки чакри, скільки йому треба. Якщо утворити більше чакри, ніж слід, надлишок чакри витратиться намарно, і від його втрати нінджя видихне і втомиться швидше ніж зазвичай. Якщо ж утворити недостатній обсяг чакри, то хисло не буде виконане ефективно, а може взагалі створити клопоти в бойовій ситуації.

Основними методами вправ для поліпшення утворення чакри і орудування нею є вправи «листовське осереддя», «сходження на дерево» та «ходження по водній поверхні». Також хорошим способом накопичення чакри в тілі є закручування її в узір тугої спірали. Напрям закручування чакри – за годинниковою стрілкою або проти годинникової – визначається напрямом зростання волосся чакрокористувача [9]. Мудри частіше за все використовують для полегшення орудування чакрою, що дозволяє застосовувати хисла швидше і ефективніше. Шінобі, надзвичайно вмілі в чакроконтролі, зазвичай спеціялізуються на ґенджюцу або стають ірьонінами.

При утворенні нінджюцу зазвичай кажуть про два способи орудування чакрою:

 • Перетвір узору, що відповідає за орудування взором, рухом і силу чакри;
 • Перетвір природи, що відповідає за перетворення фізичних властивощів чакри в первень. Також є такий перетвір природи, як Інь і Янь, котрі мають справу зі змінами співвідношення духовної і фізичної енергій у чакрі.

Можливо застосовувати ці два способи як окремішньо, так і разом, щоб утворити хисло. Хоча нінджі, котрі здатні застосовувати два способи воднораз, як кажуть, трапляються доволі зрідка.

Типи чакри[]

 • Чакра хвостатого звіра
 • Сенджюцу-чакра є чакра з домішкою природньої енергії.
 • Кюїн-чакра
 • Шестистезенева чакра
 • Хамурина чакра
 • Дар відлюдників
 • Зоряна чакра
 • Чакра темряви
 • Чакра жриці
 • Чакра Рюмяку

Цікаві факти[]

 • Вочевидь, чакра відображує індивідуальність і емоції власника тією чи інакшою мірою: Карін описує Нарутову чакру як яскраву й теплу, тоді як про чакру Саске, коли той перебував у оковах «Прокляття ненависти», відгукується як про холодну і темну. Тако вона вчула злу чакру всередині Нарута, а ще вважала чакру Суйґецу огидною. Якось-то, вперше побачивши Саске, що користується «Небесним джюїном», Іно зазначила, що чакра Саске в цім режимі набагато темніша.
 • У кінострічці «Наруто: легенда про Ґелель-камінь» увесь Темуджінів континент перебуває в повній необізнаности про чакру та про те, як нею користуватися.
 • Декотрі персонажі спроможні створювати копії свідомости з чакри, котра діє незалежно від них самих і спроможна пережити їх, про що свідчить чакра Міната Намікадзе і Кушіни Удзумакі, присутня в «Восьмеричному запечатувальному обряді». Будучи чистою чакрою, такі створіння не спроможні повнити самі себе, і щойно їхня чакра зсякла – вони зникли.

Посилання[]

 1. «Наруто». Розділ 646, ст. 6—9
 2. «Наруто». Розділ 665, ст. 6—7 
 3. «Наруто». Розділ 671
 4. «Наруто». Розділ 525, ст. 3
 5. «Наруто». Розділ 547, ст. 2
 6. «Наруто». Розділ 667, ст. 2
 7. «Ураганні хроніки Нарута». Серія 70
 8. «Наруто». Розділ 644
 9. «Наруто». Розділ 151, ст. 11
Advertisement