FANDOM


Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn grouped recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 12:50, ngày 23 tháng 5 năm 2020.
   

ngày 18 tháng 5 năm 2020

 M    09:11 Kabuto‎ (khác | sử) . . (+26)‎ . . 101.99.23.55 (tường) (yausuo o) (Soạn thảo trực quan)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.