Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.
Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 04:53 ngày 8 tháng 3 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 7 tháng 3 năm 2021

ngày 6 tháng 3 năm 2021

     17:58  Bảng đánh giá các nhân vật Naruto khácsử -1 171.252.154.127 đóng góp gg Thẻ: Soạn thảo trực quan, Sửa đổi từ trang di động, Sửa đổi di động
     09:33  Làng Lá‎‎ 2 thay đổi lịch sử0[171.251.239.233‎ (2×)]
     
09:33 (hiện | trước) -10 171.251.239.233 đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan
     
09:31 (hiện | trước) +10 171.251.239.233 đóng góp →‎Cuộc họp 5 vị Kage Thẻ: Soạn thảo trực quan

ngày 1 tháng 3 năm 2021

     13:24  Senju Hashirama khácsử -1 42.118.75.129 đóng góp Thẻ: Soạn thảo trực quan, Sửa đổi từ trang di động, Sửa đổi di động
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.