Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. (sử) ‎Tao phủi cái naruto chết sạch ‎[0 byte]
 2. (sử) ‎Thế giới Naruto ‎[0 byte]
 3. (sử) ‎Ao ‎[0 byte]
 4. (sử) ‎Danh sách những thuật hệ Phong ‎[0 byte]
 5. (sử) ‎Phí ‎[4 byte]
 6. (sử) ‎120108 ‎[7 byte]
 7. (sử) ‎Hmmmm ‎[10 byte]
 8. (sử) ‎Hấp Thụ Thuật ‎[10 byte]
 9. (sử) ‎Vô thanh sát nhân thuật ‎[11 byte]
 10. (sử) ‎Hinh nen ‎[15 byte]
 11. (sử) ‎None ‎[16 byte]
 12. (sử) ‎Chōza Akimichi ‎[18 byte]
 13. (sử) ‎Đội bộc phá ‎[21 byte]
 14. (sử) ‎N,jkr8gk nbk khhg ‎[32 byte]
 15. (sử) ‎La Toàn Hoàn 7 sắc cầu vồng ‎[32 byte]
 16. (sử) ‎Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn ‎[35 byte]
 17. (sử) ‎Đụ má làm wiki con mẹ gì, nghỉ mẹ nó đi mấy con chó ‎[35 byte]
 18. (sử) ‎Đại chiến thế giới Ninja lần thứ ba ‎[36 byte]
 19. (sử) ‎Danh sách những người dùng Phong Thuật ‎[36 byte]
 20. (sử) ‎Naruto vị hokage vĩ đại ‎[38 byte]
 21. (sử) ‎Danh sách các thuật Hỏa ‎[46 byte]
 22. (sử) ‎Katsuhiko Kawamoto ‎[59 byte]
 23. (sử) ‎Danh sách các thuật hệ Thổ ‎[60 byte]
 24. (sử) ‎Câu nói của Uzumaki Nagato ‎[61 byte]
 25. (sử) ‎Cập nhật phim naruto mới nhất ‎[75 byte]
 26. (sử) ‎Phân thân chi thuật ‎[79 byte]
 27. (sử) ‎Byakugou/Galley ‎[121 byte]
 28. (sử) ‎Bộc địa thiên tinh ‎[267 byte]
 29. (sử) ‎Lực Lượng Shinobi Đồng Minh ‎[267 byte]
 30. (sử) ‎Làng Mây ‎[364 byte]
 31. (sử) ‎Làng Đá ‎[364 byte]
 32. (sử) ‎Katon: Kitsunebi ‎[381 byte]
 33. (sử) ‎Dòng Họ Nara ‎[401 byte]
 34. (sử) ‎Juken: Tenketsushin ‎[407 byte]
 35. (sử) ‎Uchiha Sarada ‎[416 byte]
 36. (sử) ‎Thuốc Ảo Giác ‎[473 byte]
 37. (sử) ‎Uzumaki no Jin ‎[521 byte]
 38. (sử) ‎Kusanagi no Tsurugi ‎[526 byte]
 39. (sử) ‎Hakke Sojishi Hogeki ‎[551 byte]
 40. (sử) ‎Đội Cận Vệ Lãnh Chúa ‎[556 byte]
 41. (sử) ‎Công ty Cổ Phần Giày Da và May Mặc Xuất Khẩu LEGAMEX ‎[604 byte]
 42. (sử) ‎Kyuubi no Chakra Rasengan ‎[609 byte]
 43. (sử) ‎Oiroke: Onnanoko Doshi no Jutsu ‎[634 byte]
 44. (sử) ‎Jukenho Ichigekishin ‎[635 byte]
 45. (sử) ‎Chou Odama Rasengan ‎[682 byte]
 46. (sử) ‎Phân Thân Đất Sét ‎[683 byte]
 47. (sử) ‎Toton Jutsu ‎[686 byte]
 48. (sử) ‎Ranjishigami no Jutsu ‎[687 byte]
 49. (sử) ‎Hakke Sanjuni Sho ‎[715 byte]
 50. (sử) ‎Uzumaki Naruto Rendan ‎[739 byte]

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.