Bộc địa thiên tinh là một loại nhẫn thuật có thể triệu hồi một đầu buồi dài cớ 8km để địt đối tượng mà chủ nhân mong muốn khiến đối tượng bị con cặc này địt rơi vào phê pha và mất hết ý thức

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.