FANDOM


Trong thế giới Ninja trong phim Naruto có các cấp bậc như sau :

1: Lãnh chúa các làng(như là tổng thống)

2: Kage( Người đứng đầu các làng )

3: Sannin(các ninja rất mạnh, là các ninja huyền thoại)

4: jonin là chức vụ cao nhất trong các ninja cơ bản( từ gennin đến jonin ), thường làm đội trưởng trong các đội ninja.

5:jonin special là là các jonin đặc biệt nhưng không làm đội trưởng trong các đội ninja, thường làm các nhiệm vụ tối mật, làm giám khảo các kỳ thi lên cấp của ninja hoặc làm trong đội ám bộ...

6: chunnin(chức cao hơn genin thường làm nhiệm vụ cấp C và B)

7: gennin(cấp độ ninja đã hoàn thành khóa học trong các học viện, thường làm các nhiệm vụ cấp D và C)

8:ninja academy (ninja trong các học viện, học tập và làm quen với các kỹ năng của ninja)

bản quyền thuộc về:Người vô danh các chức trên lấy từ manga mà ra

được chỉnh sửa lại vào ngày 29/11/2014 lúc 22:06

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.