FANDOM


(Thêm thể loại)
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
* Ông truyền Chakra Tiên Nhân vào [[Rasengan]] khổng lồ để tạo ra Siêu khổng lồ có kích thước và sức công phá rất lớn, có thể thổi bay những ngọn núi
 
* Ông truyền Chakra Tiên Nhân vào [[Rasengan]] khổng lồ để tạo ra Siêu khổng lồ có kích thước và sức công phá rất lớn, có thể thổi bay những ngọn núi
 
* Ban đầu,cũng như nhiều biến thể [[Rasengan]], Naruto cần sự giúp đỡ của một phân thân khi sử thuật này. Khi trở thành Hokage, Naruto có thể thực hiện kỹ thuật này bằng một tay và thậm chí chuyển nó cho [[Uzumaki Boruto]] để sử dụng.
 
* Ban đầu,cũng như nhiều biến thể [[Rasengan]], Naruto cần sự giúp đỡ của một phân thân khi sử thuật này. Khi trở thành Hokage, Naruto có thể thực hiện kỹ thuật này bằng một tay và thậm chí chuyển nó cho [[Uzumaki Boruto]] để sử dụng.
  +
[[Thể_loại:Thuật]]

Bản hiện tại lúc 04:42, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Chou Odama Rasengan là biến thể Rasengan do Jiraiya sáng tạo 

Super Ultra Big Ball Rasengan

Đặc điểm Sửa đổi

  • Ông truyền Chakra Tiên Nhân vào Rasengan khổng lồ để tạo ra Siêu khổng lồ có kích thước và sức công phá rất lớn, có thể thổi bay những ngọn núi
  • Ban đầu,cũng như nhiều biến thể Rasengan, Naruto cần sự giúp đỡ của một phân thân khi sử thuật này. Khi trở thành Hokage, Naruto có thể thực hiện kỹ thuật này bằng một tay và thậm chí chuyển nó cho Uzumaki Boruto để sử dụng.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.