FANDOM


800px-Six-Tails & Utakata

Utakata và Lục Vỹ

Utakata là jinchūriki của Ốc sên Lục Vỹ . Anh ta có khả năng sử dụng chakra của Lục Vỹ trong nhiều cấp độ đa dạng và khác nhau, và có thể kiểm soát năng lượng của Lục vỹ lên đến đuôi thứ sáu. Trong quá khứ, Lục Vỹ đã chứng tỏ khả năng bảo vệ vật chủ của nó khỏi mọi tác hại, nhưng vì sức mạnh của nó, anh đã thề không bao giờ sử dụng nó một lần nữa. Tương tự như Naruto Uzumaki , Utakata có một dấu phong ấn trên bụng của mình để hạn chế sức mạnh của Lục Vỹ.

Dạng Jinchuriki khởi phát Sửa đổi

Utakata's initial form

Utakata trong dạng Jinchuriki khởi phát

Bằng cách sử dụng chakra của Lục Vỹ, Utakata có khả năng đánh thức sức mạnh của mình và chuyển hướng trận đấu theo hứơng có lợi cho mình. Ngược lại với Naruto, đôi mắt của Utakata chuyển thành màu vàng khi sử dụng sức mạnh này, nhưng anh ta không có bất kỳ thay đổi khác như Naruto. Với điều này, sức mạnh thể chất và chakra tăng lên đáng kể làm cho anh ta có thể thoát khỏi mọi kiểm soát như thuật Nhân kết của Shiranami. Trong dạng này, anh ta có thể tạo ra làn sóng chakra về nhiều đối thủ và có khả năng áp đảo họ mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Dạng Sáu đuôi khởi phát Sửa đổi

Utakata six tail form

Utakata ở dạng Lốt Sáu đuôi khởi phát

Mặc dù Utakata không sử dụng dạng này quá nhiều, với dạng này anh có thể kiểm soát những kinjutsu(cấm thuật) vô cùng mạnh của Hotaru, hạn chế nó chỉ với duy nhất lốt chakra. Lốt chakra, giống như tất cả các jinchūriki khác, bao quanh Jinchuriki, và hình thành một số lựơng đuôi bằng chakra. Trong trường hợp Utakata, anh đạt được dạng sáu đuôi Chakra.

Dạng Sáu đuôi hoàn chỉnh Sửa đổi

Partial Look of the six tails

Một phần hình dáng của Lục Vỹ

Trong lúc chống lại việc tách Lục vỹ từ người Utakata do chính thầy của anh, Utakata chuyển hoá thành dạng đầy đủ của Lục Vỹ và giết chết thầy của mình. Sau sự kiện này, Utakata bỏ trốn khỏi Kirigakure và dần dần căm ghét mối quan hệ thầy trò. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ lúc đó Utakata có kiểm soát đựơc cơ thể của mình trong quá trình chuyển đổi hay không, hoặc lúc đó Lục Vỹ nắm quyền kiểm soát cơ thể, tương tự như Hồ ly Cữu Vỹ kiểm soát Naruto. Nhưng khi Utakata cố gắng để ngăn chặn cấm thuật của Hotaru, anh yêu cầu Lục Vỹ để cho anh ta sức mạnh ngăn chặn cấm thuật và có vẻ cuối cùng, Lục Vỹ đã không thể kiểm soát đựơc cơ thể Utakata.

Theo Narutopedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.