FANDOM


23958018

Thuật Ảo long cửu phong tận khi tách Nhất vĩ Shukaku khỏi Gaara

Thuật Genryuu Kyuu Fuujin (Ảo long cửu phong tận) là cấm thuật chuyên dùng để chiếm đoạt, tách hoàn toàn vĩ thú ra khỏi chủ thể, được thấy thi triển lần đầu trong tập 10 của bộ phim Naruto Shippuuden.

Nhóm thực hiện: Akatsuki

Các thành viên tham gia thi triển: Kisame , Deidara , Sasori , Itachi , Zetsu , Orochimaru , Kakuzu , Hidan , Tobi , Pain.

Cách thức:

Bước 1. Triệu hồi dị ma thần tượng

Bước 2. Với 10 ngón tay của quỷ, sẽ có 10 người đứng ở 10 ngón, đồng loạt thi triển các loại ấn: Không, Thanh, Bạch, Xích, Trư, Nam, Bắc, Tam, Ngọc (lúc đó Orochimaru chưa có mặt)

Bước 3. Thi quỷ sẽ nuốt chửng dần dần sức mạnh của vĩ thú trong chủ thể.

Thời hạn: chậm nhất là 3 ngày đêm. Thành viên tham gia càng ít, thời gian càng kéo dài.

Với thuật này, Pain phải bán linh hồn mình cho dị ma tượng để triệu hồi. Khi hút sức mạnh của mỗi vĩ thú thì một mắt dị ma sẽ xuất hiện con ngươi, và khi hút được hết sức mạnh vĩ thú thì cả 9 con mắt dị ma sẽ mở.

Mục đích: phục vụ cho kế hoạch Nguyệt nhãn của Tobi để hồi sinh Thập vĩ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.