FANDOM


Hakke Sojishi Hogeki là 1 kỹ thuật được sáng tạo bởi Hyuga Hinata

Twin Lions Crumbling Attack

Đặc điểm Sửa đổi

  • Một phiên bản cải tiến của Juuho Soushiken, được Hinata sử dụng sau khi cô có được charka Hamura Ōtsutsuki.
  • Kỹ thuật này được tăng cả về sức mạnh và tiềm năng từ người tiền nhiệm của nó và, không giống như kỹ thuật mẹ, luân xa của kỹ thuật này có màu tím.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.