FANDOM


Henge no Jutsu là một thuật căn bản cấp E,cho phép người dùng có vẻ ngoài của bất cứ thứ gì họ chọn.

Henge no jutsu

Đặc điểm Sửa đổi

  • Kỹ thuật này thường được sử dụng để ngụy trang người dùng như một người khác, nhưng họ cũng có thể biến thành một vật thể, thực vật hoặc vật vô tri
  • Người dùng sẽ có được các thuộc tính và tính năng vật lý của bất cứ thứ gì họ biến thành, chẳng hạn như độ sắc bén của vũ khí hoặc răng nanh của động vật.
  • Tsunade sử dụng Kỹ thuật biến đổi để liên tục xuất hiện trẻ hơn vài thập kỷ, giữ cho nó hoạt động bất kể cô ấy đang ở đâu hay đang làm gì
  • Thủ ấn:Tuất-Hợi-Dậu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.