FANDOM


CÓ THỂ NÓI GỌN HUYẾT KẾ GIỚI HẠN LÁ MỘT TỪ CHUNG CHỈ NHỮNG THUẬT DÙNG TRONG 1 HAY 1 SỐ GIA TỘC NHẤT ĐỊNH .

VÍ DỤ NHƯ [SHARINGAN,BAYKUGAN,MAGEYO SHARINGAN,RINENGAN...]

1.SHARINGAN

NGƯỜI SỞ HỮU :GIA TỘC UCHIHA

ĐÁNH GIÁ : CẤP S

CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHO NINJA KHACF BỊ ĐIỀU KHIÊN TÂM TRÍ [UCHIHA SHISUI] HOẶC BỊ DÍNH ẢO THUẬT NGAY LẬP TỨC

2. BAYKUGAN

NGƯỜI SỞ HỮU: GIA TỘC HUYYGA

ĐÁNH GIÁ :CẤP A

CÓ KHẢ NĂNG LAMFNGUWOWIF DÙNG SƯ DỤNG CÁC LOẠI THUẬT NHƯ BÁT QUÁI LỤC THẬP TỨ CHƯỞNG,BÁT QUÁI CHƯỞNG HỒI THIÊN...

3.RINENGAN

NGƯỜI SỞ HỮU:NAGATO,MADARA,SASUKE,PAIN

ĐÁNH GIÁ:SSS

RINENGAN CÓ THE CHO SỬ DUNG CÁC THUẬT NHƯ TRIỆU HỒI THẬP VĨ...

HÌNH THAM KHẢO