FANDOM


Huyết Kế Giới Hạn (血継限界 - Kekkei Genkai) là năng lực phi thường di truyền qua các thế hệ trong một gia tộc nhất định. Một Nhẫn Giả có thể sở hữu không chỉ một Huyết Kế Giới Hạn. Huyết Kế Giới Hạn hoạt động qua đôi mắt gọi là Đồng Thuật. Những Huyết Kế Giới Hạn khác gồm kết hợp một loại chakra nguyên tố với một loại khác, tạo nên một thuật hoàn toàn mới. 

Tổng quan Sửa đổi

Huyết Kế Giới Hạn không thể được truyền dạy cho người khác, hay bị người khác sao chép vì chúng đòi hỏi những đặc điểm di truyền nhất định. Đồng Thuật, hay những loại Huyết Kế Giới Hạn nằm ở những cơ quan riêng biệt có thể được cấy ghép sang cơ thể khác (Điều này có thể thấy khi Obito chuyển con mắt Tả Luân Nhãn của mình qua cho Kakashi) nhưng những người sử dụng Huyết Kế Giới Hạn thông qua cách này sẽ mất nhiều chakra hơn những người có Huyết Kế Giới Hạn bẩm sinh.

Chakra nguyên tố cũng có thể được truyền vào những người khác bộ tộc, như khi Orochimaru muốn đạt được Mộc Độn, đã cấy ghép ADN của Hashirama Senju vào 60 đứa trẻ. Kết quả là chỉ có Yamato là đứa trẻ sống sót duy nhất và thừa hưởng được Mộc Độn, nhưng không mạnh bằng của Hashirama Senju.

Một số Vĩ Thú cũng sở hữu Huyết Kế Giới Hạn và có thể truyền qua Jinchuuriki của chúng, ví dụ như Từ Độn của Shukau và Phí Độn của Kokuou.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.