FANDOM


Hyuga Soke no Juinjutsu là thuật chú ấn được dùng bởi Tông gia Hyuga

SiegelNeji

Đặc điểm Sửa đổi

  • Con dấu này được sử dụng bởi Tông gia của tộc Hyūga để bảo vệ huyết kế giới hạn Byakugan.
  • Các thành viên của Tông gia sẽ đóng dấu lên các thành viên của Phân gia với con dấu bị nguyền rủa để khi họ chết, Byakugan của họ sẽ bị phong ấn, ngăn chặn những bí mật của nó bị kẻ thù chiếm.
  • Con dấu cũng có thể được sử dụng bởi Tông gia để kỷ luật các thành viên của Phân gia: nếu một thành viên Tông gia sử dụng một con dấu tay đặc biệt, thành viên của Phân gia sẽ trải qua nỗi đau dữ dội, để họ không tuân theo nhà chính một lần nữa. Nếu cơn đau đủ lớn, nó thậm chí có thể giết chết thành viên của Phân gia, phá hủy các tế bào não của họ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.