FANDOM


Jukenho Ichigekishin là 1 thể thuật được dùng bởi Hyuga Neji

Gentle Fist Art One Blow Body

Đặc điểm Sửa đổi

  • Một dạng của Nhu quyền
  • Các thành viên của tộc Hyuga được sinh ra với khả năng hút chakra từ mọi nguyệt đạo trong cơ thể, một kỹ thuật có thể tấn công đối thủ , khiến họ phải chạy trốn khỏi người dùng.
  • Nó cũng đã được chứng minh rằng chiêu này có thể thoát khỏi Suiro no Jutsu của Hirozaki Kenzo như Neji từng làm.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.