FANDOM


Kage Bunshin no Jutsu là một kỹ thuật Ninjutsu cấp độ Jonin. Naruto học thuật từ một ống cuộn cấm mà cậu ta bị lừa lấy cắp,nhờ nó cậu đã tốt nghiệp Học viện Ninja

Tumblr m6a8ayWCtK1rput01o2 500

Đặc điểm Sửa đổi

  • Giống Bunshin no Jutsu, người dùng sẽ tạo ra một hoặc nhiều phân thân của chính mình.Tuy nhiều điều khác biệt lớn nhất ở đây là trong khi phân thân bình thường (không tác động được lên các thực thể), Kage Bunshin no Jutsu tạo ra những phân thân thật sự, không phải ảo ảnh. 
  • Khi thi triển mỗi phân thân được chia với một lượng Chakra bằng nhau cho nên có thể qua mắt hoàn toàn Byakugan (Bạch nhãn). Bản sao cũng có thể sử dụng bất kỳ Jutsu nào mà Chính thể biết
  • Khi 1 bản sao giải thể, những kiến thức mới nào nó có được sẽ được truyền lại cho chính thể và bất kỳ bản sao khác.Điều này làm nhẫn thuật này trở thành một phương pháp huấn luyện tuyệt vời nếu ninja có nguồn Chakra dồi dào để duy trì Kage Bunshins trong một thời gian dài. Naruto đã từng được huấn luyện theo cách này.
  • Nhưng hạn chế của thuật này là tốn rất nhiều chakra, cho nên chỉ những người có lượng lớn chakra và điều chỉnh chakra tốt mới có thể thuần thục được nhẫn thuật này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.