Hệ Lôi (雷遁 (Lôi Độn)/ らいとん Raiton?) nằm trong những nguyên tố Biến Đổi Tự Nhiên, những thuật cho phép người dùng tạo ra điện bằng cách tăng tần số rung động của Chakra, có thể đâm thủng vật rắn và rất nhanh. Điện làm cho mục tiêu bị tê liệt, không thể cử động để cuối cùng bị dính đòn chí mạng.

Điện có thể truyền qua vũ khí như các hệ Chakra khác thông qua dòng chảy Chakra làm vũ khí trở nên sắc bén, khi bị đánh trúng sẽ bị tê liệt. Lôi thuật được các Ninja Làng Mây sử dụng nhiều, theo tự nhiên Lôi Thuật mạnh hơn Thổ Thuật nhưng lại yếu hơn Phong Thuật. Lôi cũng có quan hệ với nước vì khi 2 hệ này kết hợp sẽ tạo ra một sức mạnh đáng gờm. Bản thân Kakashi cũng đã sáng tạo ra các chiêu thức dùng Lôi độn như Thiên điểu (Chidori) và Lôi thiết (Raikiri), và sau này Sasuke kế thừa thầy, cũng sáng tạo thêm nhiều chiêu thức Lôi độn khác kết hợp với thanh kiếm Kusanagi của mình như Kỳ lân (Kirin) và Lôi kiếm (Raiken).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.