FANDOM


Logo-2


NVFC là một diễn đàn phi lợi nhuận. Diễn đàn được S-Kage [1] thành lập ngày 21/04/2008 [Ngày khởi tạo] với mục đích là diễn đàn dành cho Fan Naruto ở Việt Nam


Sơ khởi chỉ có box đầu tiên là Manga box và Hình Naruto và bắt đầu từ cựu bô lão Hokage quảng bá forum ở blog và yahoo. Tiếp sau đó là trụ cột của NVFC là Pein [Thời bấy giờ - Giờ là U.M] đã quảng bá forum khắp internet và tiếp theo là một loạt các hoạt động marketing lớn nhỏ khác !!

Năm 2009 là năm đánh dấu những dấu mốc quan trọng của NVFC - Năm đầy sự kiện

Và đã trải qua hai năm NVFC đã đi một chặng đường ngắn nhưng lại thu được rất nhiều kết quả

Và NVFC vẫn được tiếp tục phát triển bởi BQT và thành viên forum

9K0.10500099 1 1


Naruto Vietnamese Official Fan Site

Hồi kí diễn đàn NVFC