Naruto Wiki
Advertisement

Khái quát[]

Ninjutsu (忍术; nghĩa đen là "Nhẫn thuật") là bất kỳ kỹ thuật nào mà sử dụng chakra và cho phép người dùng thực hiện hành động mà một người bình thường không có khả năng làm. Không giống như Ảo thuật (genjutsu) , khiến cho đối phương nếm trải những ảo ảnh không có thật, tác động của ninjutsu là có thực. Ninjutsu dựa vào chakra và hầu hết thời gian, dấu ấn tay mới có hiệu quả. Bàn tay được đặt ở các vị trí liên tục theo những chuẩn mực và vận dụng chakra vào những kiểu khác nhau để tạo ra thuật. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng cần thiết, và một số thuật trở thành điều tự nhiên đối với những Ninja lão luyện, về sau họ có thể sử dụng thuật bất cứ khi nào họ muốn. Ngoài ra, rất nhiều ninjutsu có thể được phân loại như là một thuật nhân tố, trong những trường hợp này thuật vận dụng một nhân tố cụ thể (Phong, Thuỷ, Hỏa, Thổ, Lôi) . Nó có thể được sử dụng phối hợp với Thể thuật (thể thuật) để tạo ra Nhẫn thể thuật (Nintaijutsu)

Uzumaki Naruto đang sử dụng Ninjutsu

Khi tạo một ninjutsu, hai phương pháp sử dụng chakra được gọi là Biến đổi hình dạng và Biến đổi tự nhiên

-Biến đổi hình dạng đựơc sử dụng nhằm cho việc kiểm soát hình dạng, chuyển động, và tiềm năng của chakra.

-Biến đổi tự nhiên thường đựơc dùng để thay đổi tính chất vật lý của chakra vào một nhân tố tự nhiên.

Hai phương thức này có thể được thực hiện riêng rẽ hoặc kết hợp lại nhằm tạo ra một ninjutsu.

Người ta nói rằng Lục đạo chân nhân là người đầu tiên giải thích được những bí ẩn của chakra, chu du khắp thế giới để truyền bá ý tưởng và tôn giáo của mình, Ninshū (忍宗, Phái Ninja ). Những lời dạy của Tiên Nhân đã giúp cho người dân hiểu rõ hơn về bản thân, cũng như những người khác, và đồng thời dẫn dắt thế giới vào một kỷ nguyên của hòa bình. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ninshū cuối cùng sẽ được biết đến như là ninjutsu, một hình thức có tính sát thương hơn những gì Tiên Nhân đã dạy.

Nguyên tố[]

[Phong Độn→Lôi Độn→Thổ Độn→Thủy Độn→Hỏa Độn→Phong Độn] là vòng tương khắc 5 nguyên tố chính: Phong Lôi Thổ Thủy Hỏa.

Hỏa + Thổ = Dung Độn

Phong + Thủy = Băng Độn

Phong + Lôi = Từ Độn

Thổ + Thủy = Mộc Độn

Thổ + Lôi = Bộc Độn

Thuỷ + Lôi = Lam Độn

Hoả + Thuỷ = Phí Độn

Phong + Hoả = Chước Độn

Phong + Thổ = Phất Độn

Hoả + Thổ + Thủy = Trần Độn

Thủy + Lôi + Phong = Bão Độn

1 số nguyên tố khác: Thạch Độn (có thể do cường hóa từ Thổ Độn)

Ảnh Độn (có thể do cường hóa từ Lôi Độn)

Kim Độn

Dương Độn, Âm Độn và Âm-Dương Độn

Advertisement