FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “<dfn>'''Oiroke: Onnanoko Dōshi no Jutsu '''là 1 biến thể của Oiroke no Jutsu do</dfn> Konohamaru sang tạo == Đặc điểm == * Nó liên…”)
 
Dòng 2: Dòng 2:
   
 
== Đặc điểm ==
 
== Đặc điểm ==
* liên tục sử dụng <dfn>[[Oiroke no Jutsu]]</dfn> và
+
* Kết hợp dùng <dfn>[[Oiroke no Jutsu]]</dfn> và <dfn>[[Kage Bunshin no Jutsu]]</dfn>, bằng cách chính người dùng bản sao bóng tối biến thành những người khác nhau vào thời điểm biến đổi.
+
* Bởi vì một số cô gái quyến rũ khác nhau xuất hiện, cơ hội đáp ứng sở thích của mục tiêu đã tăng lên đáng kể
== <dfn>Kage Bunshin no Jutsu</dfn> ==
 
, nhưng bằng cách chính người dùng và bản sao bóng tối biến thành những người khác nhau vào thời điểm biến đổi. Bởi vì một số cô gái quyến rũ khác nhau xuất hiện, cơ hội đáp ứng sở thích của mục tiêu đã tăng lên đáng kể
 

Phiên bản lúc 02:16, ngày 28 tháng 3 năm 2020

Oiroke: Onnanoko Dōshi no Jutsu là 1 biến thể của Oiroke no Jutsu do Konohamaru sang tạo

Đặc điểm

  • Kết hợp dùng Oiroke no JutsuKage Bunshin no Jutsu, bằng cách chính người dùng và bản sao bóng tối biến thành những người khác nhau vào thời điểm biến đổi.
  • Bởi vì một số cô gái quyến rũ khác nhau xuất hiện, cơ hội đáp ứng sở thích của mục tiêu đã tăng lên đáng kể
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.