Oiroke: Onnanoko Dōshi no Jutsu là 1 biến thể của Oiroke no Jutsu do Konohamaru sang tạo

Oiroke no Jutsu Onna no Ko Doushi & Otoko no Ko Doushi.png

Đặc điểm

  • Kết hợp dùng Oiroke no JutsuKage Bunshin no Jutsu, bằng cách chính người dùng và bản sao bóng tối biến thành những người khác nhau vào thời điểm biến đổi.
  • Bởi vì một số cô gái quyến rũ khác nhau xuất hiện, cơ hội đáp ứng sở thích của mục tiêu đã tăng lên đáng kể
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.