FANDOM


Nendo Bunshin (粘土分身, Clay Clone. Tạm dịch Phân Thân Đất Sét) là 1 thuật Thổ Độn đặc trưng của Deidara. dùng để thoát thân đồng thời cũng bẫy kẻ thù. Được làm từ đất sét, phân thân nhận đòn tấn công và bắt kẻ địch lại bằng cách siết chặt. Phân thân sẽ bị lộ ngay sau khi cơ thể bị xuyên qua. Sau đó sẽ thay đổi độ cứng và đối phương ngay lập tức bị bắt chặt. Deidara có thể thêm đất sét nổ vào phân thân, nó có thể tự phát nổ, gây sát thương cho kẻ địch
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.