FANDOM


Ranshinsho là một dạng ninjutsu mà chỉ Tsunade mới được chứng minh là đã thành thạo

Points Disturbance

Đặc điểm Sửa đổi

  • Tsunade tạo ra một điện trường bằng cách cung cấp cho Chakra. Khi cô tấn công một mục tiêu với bàn tay của cô, điện đổ vào hệ thống thần kinh của họ và sắp xếp lại các tín hiệu cơ thể của họ
  • . Thông thường, não sẽ gửi tín hiệu điện đến cơ thể để kiểm soát cách nó di chuyển. Nhưng khi chịu ảnh hưởng của kỹ thuật này, những tín hiệu này sẽ tạo ra bất kỳ chuyển động nào khác ngoài những gì não dự định.
  • Khi được sử dụng để chống lại hầu hết các đối thủ, họ sẽ không thể di chuyển
  • Tuy nhiên, đây không phải là một kỳ công dễ dàng và cần một sự tập trung và trí thông minh cao.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.