FANDOM


300px-Naruto Using Determination Rasengan

Rasengan Nhiệt Huyết

Nhớ lại những lời nói của Jiraiya về ý chí không bao giờ bỏ cuộc, Naruto đã tạo ra một Rasengan hoàn hảo nhưng kích thước của nó được tăng và công phá cũng thế. Nó đã được Naruto dùng để phá tan nát khối pháo đài bay của Không Quốc tất nhiên phải dùng rất nhiều lần. Thuật này có thể so sánh với Rasengan Khổng Lồ, tuy nó không to bằng.

Suy Đoán Sửa đổi

Người ta tin rằng, sau khi Trailer của bộ phim được phát hành thì nó chính là Phong Độn: Rasengan, vì nó xoay Chakra theo chiều gió và có ánh sáng màu xanh.