FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “<dfn>'''Saibo no Kasseijutsu''' </dfn>là thuật được sáng tạo bởi Đệ ngũ Senju Tsunade  [[File:Cells Stimulation Technique.png|thumb…”)
 
(Thêm thể loại)
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
* Chỉ được sử dụng trong hầu hết các quy trình phẫu thuật để tăng tỷ lệ sống của bệnh nhân, dù chỉ bằng một tỷ lệ duy nhất, kỹ thuật này sử dụng một mức độ kiểm soát chakra để kích hoạt đồng thời tất cả các tế bào trong cơ thể bệnh nhân.
 
* Chỉ được sử dụng trong hầu hết các quy trình phẫu thuật để tăng tỷ lệ sống của bệnh nhân, dù chỉ bằng một tỷ lệ duy nhất, kỹ thuật này sử dụng một mức độ kiểm soát chakra để kích hoạt đồng thời tất cả các tế bào trong cơ thể bệnh nhân.
 
* Điều này khiến cơ thể họ bắt đầu tự sửa chữa trong khicác y nhẫn đang hoạt động; Phục hồi các mô và cấu trúc xương bị hư hại trong khi chữa lành bệnh nhân trong các thủ thuật xâm lấn và tế nhị hơn
 
* Điều này khiến cơ thể họ bắt đầu tự sửa chữa trong khicác y nhẫn đang hoạt động; Phục hồi các mô và cấu trúc xương bị hư hại trong khi chữa lành bệnh nhân trong các thủ thuật xâm lấn và tế nhị hơn
  +
[[Thể_loại:Thuật]]

Bản hiện tại lúc 14:18, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Saibo no Kasseijutsu là thuật được sáng tạo bởi Đệ ngũ Senju Tsunade 

Cells Stimulation Technique

Đặc điểm Sửa đổi

  • Chỉ được sử dụng trong hầu hết các quy trình phẫu thuật để tăng tỷ lệ sống của bệnh nhân, dù chỉ bằng một tỷ lệ duy nhất, kỹ thuật này sử dụng một mức độ kiểm soát chakra để kích hoạt đồng thời tất cả các tế bào trong cơ thể bệnh nhân.
  • Điều này khiến cơ thể họ bắt đầu tự sửa chữa trong khicác y nhẫn đang hoạt động; Phục hồi các mô và cấu trúc xương bị hư hại trong khi chữa lành bệnh nhân trong các thủ thuật xâm lấn và tế nhị hơn
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.