Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • hiệntrước 09:32, ngày 21 tháng 1 năm 2016115.74.38.199 đóng góp 928 byte +928 Tạo trang mới với nội dung “Tsunade Tsunade (綱手, Tsunade) là Hokage Đệ Ngũ (五代目火影, Godaime Hokage; nguyên dịch là "Hỏa Ảnh thứ năm") của làng Lá …” Thẻ: apiedit, Soạn thảo trực quan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.