FANDOM

Izumi Yukari

biệt danh 和泉紫

  • Tôi sống tại 私立聖英学園
  • Tôi sinh ngày tháng 8 31
  • Tôi là 女子