FANDOM


Những viên thuốc đặc biệt này được chế tạo bởi Orochimaru.

320px-Genjutsu Pills

Thuốc Ảo Giác

Sau khi uống,viên thuốc sẽ tạo ra Ảo Thuật làm cho mục tiêu bị tê liệt cơ thể.Thuốc này còn ảnh hưởng đến trí óc của đối tượng như là Bát Vĩ không thể nào nhớ nổi  cái lúc nổi điên của mình lần trước sau khi Fukai uống thuốc đó.  

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.