FANDOM


Uchiha Sarada (うちはサラダ, Uchiha Sarada), là một ninja nữ của Làng Lá và cũng đồng thời là thành viên của tộc Uchiha. Là con Gái của Sasuke và Sakura.Bạn thân là Boruto và Mistuki